Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: National Food Safety Standard of the P.R.C.: Food Nutritional Fortifier Arachidonic Acid (Fermentation).


Mã WTO G/SPS/N/CHN/1225
Ngày thông báo 22/10/2021
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề National Food Safety Standard of the P.R.C.: Food Nutritional Fortifier Arachidonic Acid (Fermentation).
Tóm tắt

This standard applies to Arachidonic acid (ARA) derived from Mortierella alpina, and manufactured by biofermentation method.

Sản phẩm Food nutritional fortifier Arachidonic acid (fermentation)
Quốc gia China

Tệp đính kèm:
NCHN1225.pdf

Thông báo khác:


Thông báo

Hướng dẫn thủ tục và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

Việc triển khai đáp ứng các quy định về đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc tại Lệnh 248, Lệnh 249 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2022

Chi tiết thông tin tại đây

 

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 1840
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 1840