Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Resolution number - RDC - 571, 15 October 2021.


Mã WTO G/SPS/N/BRA/1979
Ngày thông báo 22/10/2021
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Resolution number - RDC - 571, 15 October 2021.
Tóm tắt

This resolution disposes about the monographs of the active ingredients for pesticides, household cleaning products and wood preservatives, and their regulatory process.

This regulation will be also notified to the TBT Committee.

Sản phẩm Agricultural products (ICS Code(s): 13, 65)
Quốc gia Brazil

Tệp đính kèm:
NBRA1979.pdf

Thông báo khác:


Thông báo

Hướng dẫn thủ tục và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

Việc triển khai đáp ứng các quy định về đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc tại Lệnh 248, Lệnh 249 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2022

Chi tiết thông tin tại đây

 

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 1883
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 1883