Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Specifications and Standards for Foods, Food Additives, Etc. under the Food Sanitation Act (Revision of agricultural chemical residue standards, final rule)


Mã WTO G/SPS/N/JPN/831/Add.1
Ngày thông báo 25/10/2021
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Specifications and Standards for Foods, Food Additives, Etc. under the Food Sanitation Act (Revision of agricultural chemical residue standards, final rule)
Tóm tắt

The proposed maximum residue limits (MRLs) for Tiadinil notified in G/SPS/N/JPN/831 (dated 15 February 2021) were adopted and published on 25 June 2021.

The specified MRLs are available as below: https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/21_6736_00_e.pdf.

This addendum concern: Notification of adoption, publication or entry into force of regulation

Sản phẩm
Quốc gia Japan

Tệp đính kèm:
NJPN831A1.pdf

Thông báo khác:


Thông báo

Hướng dẫn thủ tục và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

Việc triển khai đáp ứng các quy định về đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc tại Lệnh 248, Lệnh 249 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2022

Chi tiết thông tin tại đây

 

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 1879
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 1879