Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Maximum residue levels for 6-benzyladenine and aminopyralid in or on certain products


Mã WTO G/SPS/N/EU/470/Add.1
Ngày thông báo 26/10/2021
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Maximum residue levels for 6-benzyladenine and aminopyralid in or on certain products
Tóm tắt

The proposal notified in G/SPS/N/EU/470 (17 March 2021) is now adopted by Commission Regulation (EU) 2021/1841 of 20 October 2021 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 6-benzyladenine and aminopyralid in or on certain products (Text with EEA relevance) OJ L 373/63, 21 October 2021.

Chlorantraniliprole was taken out of the Regulation due to an objection by the European Parliament on a maximum residue level measure and the resulting delays, subsequent measures that build on that first one were affected and reviewed to ensure that proposed Maximum residue levels could be consistently established.

The Regulation shall apply from 10 May 2022.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC/21_6753_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC/21_6753_00_f.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC/21_6753_00_s.pdf

This addendum concerns:

- Notification of adoption, publication or entry into force of regulation

- Modification of content and/or scope of previously notified draft regulation

Sản phẩm
Quốc gia European Union

Tệp đính kèm:
NEU470A1.pdf

Thông báo khác:


Thông báo

Hướng dẫn thủ tục và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

Việc triển khai đáp ứng các quy định về đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc tại Lệnh 248, Lệnh 249 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2022

Chi tiết thông tin tại đây

 

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 1860
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 1860