Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: National Food Safety Standard of the P.R.C.: Good Manufacturing Practice for Powder Formulae for Infants and Young Children


Mã WTO G/SPS/N/CHN/1159/Add.2
Ngày thông báo 17/11/2021
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề National Food Safety Standard of the P.R.C.: Good Manufacturing Practice for Powder Formulae for Infants and Young Children
Tóm tắt

Based on document G/SPS/N/CHN/1159/Add.1 notified on 8 March 2021 which mainly modified workshop and equipment in Chapter 4, this addendum revises technical requirements related to liquid infant formula food.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/CHN/21_7150_00_x.pdf

This addendum concern: Modification of content and/or scope of previously notified draft regulation

Sản phẩm
Quốc gia China

Tệp đính kèm:
NCHN1159A2.pdf

Thông báo khác:


G/SPS/N/BRA/2077 - RIG.MU.SP.BO.CA.OV.SU.AA.SET.22. Sanitary requirements for the import of offals and other non-edible by-products of cattle, sheep, goats and swines for animal feeding (except brain, marrow, tonsils, ganglia, lymphonodes, thymus, pancreas, spleen and intestines)
G/SPS/N/BRA/2078 - RIG.MU.SP.BO.CA.OV.SU.FI.SET.22. Sanitary requirements for the import of offals and other non-edible by-products of cattle, sheep, goats and pigs for industrial purposes (except brain, marrow, tonsils, ganglia, lymphonodes, thymus, pancreas, spleen and intestines).
G/SPS/N/EU/603 - Draft Commission Implementing Regulation renewing the approval of the active substance captan in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
G/SPS/N/NZL/697 - Draft Import Health Standard: Zoo Carnivora
G/SPS/N/SGP/78 - Draft Food (Amendment No. X) Regulations 2022 (Labelling requirements for prepacked foods)
G/SPS/N/USA/3214/Add.1 - Listing of Color Additives Exempt From Certification; Calcium Carbonate; Final Rule
G/SPS/N/ARE/258, G/SPS/N/BHR/225 G/SPS/N/KWT/122, G/SPS/N/OMN/121 G/SPS/N/QAT/125, G/SPS/N/SAU/477 G/SPS/N/YEM/66 - GCC Guide For Control on Imported Food and Implementation Mechanism
G/SPS/N/JPN/1076/Add.1 - Revisions of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act and relevant requirements
G/SPS/N/CHN/1245 - National Food Safety Standard of the P.R.C.: Food additive Calcium Ascorbate No. 1 Amendment
G/SPS/N/CHN/1246 - National Food Safety Standard of the P.R.C.: Food additive Disodium EDTA No. 1 Amendment

Hội nghị

 

 

Thông báo

 

* Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

 

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tra cứu doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã đăng ký

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tài liệu qui định về ATTP của Trung Quốc

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước được Bộ Công Thương chỉ định kiểm nghiệm chỉ tiêu ethylene oxide

Chi tiết thông tin tại đây

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 20
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 20