Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Revised import conditions for apiaceous seeds for planting


Mã WTO G/SPS/N/AUS/512/Add.1
Ngày thông báo 17/11/2021
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Revised import conditions for apiaceous seeds for planting
Tóm tắt

Australia advises the withdrawal of regulation of 'Candidatus Liberibacter solanacearum' associated with apiaceous seeds for planting. 

The Final pest risk analysis for 'Candidatus Liberibacter solanacearum' (G/SPS/N/AUS/512) recommended pest risk management measures for seeds for planting and tissue cultures of six apiaceous species (Anthriscus cerefolium - chervil, Apium graveolens - celery, Daucus carota - carrot, Foeniculum vulgare - fennel, Pastinaca sativa - parsnip and Petroselinum crispum - parsley). In 2021, this policy was adopted in the 'Final review of import conditions for apiaceous vegetable seeds for sowing'.

Australia continually monitors relevant science and other information, and import conditions are revised when technically justified. Significant new scientific research has become available since the release of both policies that demonstrates that seed transmission of Candidatus Liberibacter solanacearum (CaLso) does not occur in apiaceous species. 

Consequently, there is no technical justification to continue measures for CaLso on apiaceous seed for planting. The need for a polymerase Chain Reaction (PCR) test or hot water treatment (HWT) for CaLso on carrot, celery/celeriac, chervil, fennel, parsley, and parsnip seed for planting will end, effective 1 December 2021. However, measures will be retained for CaLso in tissue cultures of these six apiaceous species.

Measures announced in 2021 for Diaporthe angelicae and Strawberry latent ring spot virus on apiaceous seed for planting will remain and await implementation.

This addendum concern: Withdrawal of proposed regulation 

Sản phẩm
Quốc gia Australia

Tệp đính kèm:
NAUS512A1.pdf

Thông báo khác:


Thông báo

* Hướng dẫn thủ tục và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

 

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tra cứu doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã đăng ký

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Công văn gửi Hiệp hội Cà phê - Ca Cao Việt Nam và Hiệp hội Điều Việt Nam về tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu nông sản, thực phẩm vào thị trường Trung Quốc

Chi tiết thông tin tại đây

 

Hội nghị

 

 

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 1
  • Tổng Tổng 6
  • Mới nhất Mới nhất
      Ngô Xuân Nam
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 41
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 41