Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: It approves the coordinated and systematized text of the resolutions that establish phytosanitary requirements for the entry of products of dried plant origin of the species and origins that it indicates, for consumption, updates requirements and treatments and Repeals Resolutions that it indicates.


Mã WTO G/SPS/N/CHL/703
Ngày thông báo 18/11/2021
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề It approves the coordinated and systematized text of the resolutions that establish phytosanitary requirements for the entry of products of dried plant origin of the species and origins that it indicates, for consumption, updates requirements and treatments and Repeals Resolutions that it indicates.
Tóm tắt

Coordinated and systematized text of the resolutions that establish phytosanitary requirements for entering dried plant products of the species and origins indicated, for consumption. Updates requirements and treatments, highlighting the following:
- Facilitates the understanding by users and the phytosanitary authority of the country of origin, of the regulations of dried products that are regulated in different Resolutions (No. 3,691 of 2002, No. 28 of 2003, No. 1,781 of 2002 , No. 3,347 of 2006, No. 7,934 of 2020, No. 2,687 of 2020 and No. 8,308 of 2020);
- Coordinates and systematizes the indicated resolutions, so that they remain in a single legal body;
- Update the treatments;
- Updates phytosanitary requirements, since some species turned out to be hosts of Trogoderma granarium, according to the update of the Pest Risk Analysis for Quarantine Pests (ARPC).
For more details, review the document attached to this notification.

Sản phẩm Dried products of plant origin
Quốc gia Chile

Tệp đính kèm:
NCHL703.pdf

Thông báo khác:


G/SPS/N/BRA/2077 - RIG.MU.SP.BO.CA.OV.SU.AA.SET.22. Sanitary requirements for the import of offals and other non-edible by-products of cattle, sheep, goats and swines for animal feeding (except brain, marrow, tonsils, ganglia, lymphonodes, thymus, pancreas, spleen and intestines)
G/SPS/N/BRA/2078 - RIG.MU.SP.BO.CA.OV.SU.FI.SET.22. Sanitary requirements for the import of offals and other non-edible by-products of cattle, sheep, goats and pigs for industrial purposes (except brain, marrow, tonsils, ganglia, lymphonodes, thymus, pancreas, spleen and intestines).
G/SPS/N/EU/603 - Draft Commission Implementing Regulation renewing the approval of the active substance captan in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
G/SPS/N/NZL/697 - Draft Import Health Standard: Zoo Carnivora
G/SPS/N/SGP/78 - Draft Food (Amendment No. X) Regulations 2022 (Labelling requirements for prepacked foods)
G/SPS/N/USA/3214/Add.1 - Listing of Color Additives Exempt From Certification; Calcium Carbonate; Final Rule
G/SPS/N/ARE/258, G/SPS/N/BHR/225 G/SPS/N/KWT/122, G/SPS/N/OMN/121 G/SPS/N/QAT/125, G/SPS/N/SAU/477 G/SPS/N/YEM/66 - GCC Guide For Control on Imported Food and Implementation Mechanism
G/SPS/N/JPN/1076/Add.1 - Revisions of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act and relevant requirements
G/SPS/N/CHN/1245 - National Food Safety Standard of the P.R.C.: Food additive Calcium Ascorbate No. 1 Amendment
G/SPS/N/CHN/1246 - National Food Safety Standard of the P.R.C.: Food additive Disodium EDTA No. 1 Amendment

Hội nghị

 

 

Thông báo

 

* Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

 

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tra cứu doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã đăng ký

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tài liệu qui định về ATTP của Trung Quốc

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước được Bộ Công Thương chỉ định kiểm nghiệm chỉ tiêu ethylene oxide

Chi tiết thông tin tại đây

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 13
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 13