Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Maximum residue levels for amisulbrom, flubendiamide, meptyldinocap, metaflumizone and propineb in or on certain products


Mã WTO G/SPS/N/EU/473/Add.1
Ngày thông báo 19/11/2021
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Maximum residue levels for amisulbrom, flubendiamide, meptyldinocap, metaflumizone and propineb in or on certain products
Tóm tắt

The proposal notified in G/SPS/N/EU/473 (31 March 2021) is now adopted by Commission Regulation (EU) 2021/1864 of 22 October 2021 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for amisulbrom, flubendiamide, meptyldinocap, metaflumizone and propineb in or on certain products (Text with EEA relevance) OJ L 377, 25 October 2021, p. 3.

The Regulation shall apply from 14 May 2022.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC/21_7227_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC/21_7227_00_f.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC/21_7227_00_s.pdf

This addendum concern: Notification of adoption, publication or entry into force of regulation

Sản phẩm
Quốc gia European Union

Tệp đính kèm:
NEU473A1.pdf

Thông báo khác:


Thông báo

* Hướng dẫn thủ tục và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

 

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tra cứu doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã đăng ký

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Công văn gửi Hiệp hội Cà phê - Ca Cao Việt Nam và Hiệp hội Điều Việt Nam về tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu nông sản, thực phẩm vào thị trường Trung Quốc

Chi tiết thông tin tại đây

 

Hội nghị

 

 

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 1
  • Tổng Tổng 6
  • Mới nhất Mới nhất
      Ngô Xuân Nam
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 68
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 68