Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Sets Requirements for the admission of beeswax, royal jelly, pollen and propolis to Chile


Mã WTO G/SPS/N/CHL/705
Ngày thông báo 19/11/2021
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Sets Requirements for the admission of beeswax, royal jelly, pollen and propolis to Chile
Tóm tắt

Sanitary requirements are set to bring beeswax, royal jelly, corbicular pollen (collected by bees) and propolis to Chile

 

Sản phẩm Beeswax, royal jelly, pollen and propolis
Quốc gia Chile

Tệp đính kèm:
NCHL705.pdf

Thông báo khác:


Thông báo

* Hướng dẫn thủ tục và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

 

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tra cứu doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã đăng ký

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Công văn gửi Hiệp hội Cà phê - Ca Cao Việt Nam và Hiệp hội Điều Việt Nam về tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu nông sản, thực phẩm vào thị trường Trung Quốc

Chi tiết thông tin tại đây

 

Hội nghị

 

 

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 1
  • Tổng Tổng 6
  • Mới nhất Mới nhất
      Ngô Xuân Nam
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 58
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 58