Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Ethaboxam; Pesticide Tolerances. Final Rule


Mã WTO G/SPS/N/USA/3303
Ngày thông báo 24/01/2022
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Ethaboxam; Pesticide Tolerances. Final Rule
Tóm tắt

This regulation establishes tolerances for residues of ethaboxam in or on Brassica, leafy greens, subgroup 4-16B and Vegetable, Brassica, head and stem, group 5-16. 

Sản phẩm Brassica, leafy greens, subgroup 4-16B; Vegetable, Brassica, head and stem, group 5-16.
Quốc gia United States

Tệp đính kèm:
NUSA3303.pdf

Thông báo khác:


G/SPS/N/KOR/754 - Proposed amendments to the Standards and Specification for Feed.
G/SPS/N/KOR/755 - Proposed amendments to the Standards and Specification for Feed
G/SPS/N/KOR/756 - Proposed amendments to the Standards and Specification for Feed
G/SPS/N/UKR/167/Add.1 - Draft Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Procedures for Establishing of Livestock Farms with the aim of Export, Import and Carrying Out High-Risk Activities"
G/SPS/N/BRA/2042 - SDA ORDINANCE (PORTARIA) No. 561, dated 19 April 2022 - Submits to Public Consultation the proposal for the regulatory act that approves the Procedures for Slaughterhouses registered in the Department of Inspection of Animal Products of the Secretariat of Animal and Plant Health of the Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply, to Accede to the Risk-Based Inspection System Applicable to Broilers
G/SPS/N/EU/567 - Draft Commission Implementing Regulation (EU) establishing measures to prevent the introduction into, establishment and spread within the Union territory of Anoplophora chinensis (Forster) and repealing Decision 2012/138/EU.
G/SPS/N/USA/3325 - Mandestrobin; Pesticide Tolerances. Final Rule
G/SPS/N/ARE/206/Add.1, G/SPS/N/BHR/214/Add.1 G/SPS/N/KWT/79/Add.1, G/SPS/N/OMN/111/Add.1 G/SPS/N/QAT/115/Add.1, G/SPS/N/SAU/436/Add.1 G/SPS/N/YEM/56/Add.1 - The Kingdom of Saudi Arabia/The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf draft Technical Regulation for "Additives Permitted for Use in Food Stuffs"
G/SPS/N/THA/525 - The DLD order on temporary suspension of importation of live poultry and poultry carcasses from Viet Nam to prevent the spread of Highly Pathogenic Avian Influenza (subtype H5N1).
G/SPS/N/EU/558 - Draft Commission Regulation amending the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the presence of ethylene oxide in food additives

Thông báo

* Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

 

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tra cứu doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã đăng ký

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Công văn gửi Hiệp hội Cà phê - Ca Cao Việt Nam và Hiệp hội Điều Việt Nam về tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu nông sản, thực phẩm vào thị trường Trung Quốc

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước được Bộ Công Thương chỉ định kiểm nghiệm chỉ tiêu ethylene oxide

Chi tiết thông tin tại đây

Hội nghị

 

 

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 48
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 48