Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: The DLD order on temporary suspension of importation of live poultry and poultry carcasses from Viet Nam to prevent the spread of Highly Pathogenic Avian Influenza (subtype H5N1).


Mã WTO G/SPS/N/THA/525
Ngày thông báo 25/04/2022
Loại thông báo Khẩn cấp
Tiêu đề The DLD order on temporary suspension of importation of live poultry and poultry carcasses from Viet Nam to prevent the spread of Highly Pathogenic Avian Influenza (subtype H5N1).
Tóm tắt

According to the announcement of the Government Gazette dated 17 January 2022, the suspension for importation of live poultry and poultry carcasses from Viet Nam has expired on 16 April 2022. However, the OIE has reported a continued outbreak of Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) in the area of Viet Nam. Therefore, it is necessary for Thailand to prevent the entry of Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) disease into the country. By the virtue of Animal Epidemics Act B.E. 2558 (2015), the importation of live poultry and poultry carcasses from Viet Nam is temporarily suspended for a period of 90 days notified since 17 April 2022 onward in the Thai Royal Gazette. 

Sản phẩm Live poultry and poultry carcasses (HS Code(s): 0105, 0207, 0407, 0408, 0505)
Quốc gia Thailand

Tệp đính kèm:
NTHA525.pdf

Thông báo khác:


G/SPS/N/EGY/135 - The Decision of the Board of Directors of the National Food Safety Authority (NFSA) No. 9/2021 on the handling of the imported food consignments subject to the temporary release
G/SPS/N/EGY/136 - The Decision of the Board of Directors of the National Food Safety Authority (NFSA) No. 10 of 2021 regarding the Provisions of Recognition of the Control System applied by the Exporting Country Competent Authorities in the context of Imported Food Control.
G/SPS/N/KGZ/26 - Draft Decision of the Board of the Eurasian Economic Commission on Approval of the Procedure for Traceability of Quarantined Products (Quarantined Freights, Quarantined Materials, Quarantined Goods) imported into the Customs Territory of the EAEU and moved through the Customs Territory of the EAEU
G/SPS/N/CHE/87/Add.1 - Amendment of Annex 2 of the Ordinance of 26 October 2011 on the Production and Marketing of Feedstuffs, Feed Additives and Dietary Feed (FADO)
G/SPS/N/GBR/18 - Proposed GB Maximum Residue Levels (MRLs) for ethoprophos, fenamidone, methiocarb, propiconazole and pymetrozine amending the GB MRL Statutory Register
G/SPS/N/JPN/1056 - Emergency measure to prevent Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) from entering Japan through importation of host seeds of ToBRFV.
G/SPS/N/KOR/622/Add.3 - Add of prohibited host of Xylella fastidiosa
G/SPS/N/ARE/256, G/SPS/N/BHR/224 G/SPS/N/KWT/121, G/SPS/N/OMN/120 G/SPS/N/QAT/124, G/SPS/N/SAU/467 G/SPS/N/YEM/65 - The Kingdom of Saudi Arabia/The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf draft Technical Regulation for Flavourings Permitted For Use In Foodstuffs And Instructions For Their Uses
G/SPS/N/BRA/2046 - Dispatch number 60, 21 June 2022
G/SPS/N/BRA/2047 - Draft Resolution number 1096, 2 June 2022.

Thông báo

 

* Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

 

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tra cứu doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã đăng ký

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Công văn gửi Hiệp hội Cà phê - Ca Cao Việt Nam và Hiệp hội Điều Việt Nam về tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu nông sản, thực phẩm vào thị trường Trung Quốc

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước được Bộ Công Thương chỉ định kiểm nghiệm chỉ tiêu ethylene oxide

Chi tiết thông tin tại đây

Hội nghị

 

 

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 59
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 59