Thông báo - Thông báo của Việt Nam: Amendment/supplement of the Circular providing regulation on inspection and quarantine of Terrestrial animals and animal products


Mã WTO G/SPS/N/VNM/139
Ngày thông báo 04/05/2022
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Amendment/supplement of the Circular providing regulation on inspection and quarantine of Terrestrial animals and animal products
Tóm tắt

The draft of Circular amends and supplements guidance on the implementation of inspection and quarantine of Terrestrial animals and animal productsThe draft of Circular amends and supplements guidance on the implementation of inspection and quarantine of Terrestrial animals and animal products

Sản phẩm Terrestrial animals and animal products
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
Cir on ins quar Terrestrial animals.pdf
NVNM139.pdf

Thông báo khác:


Hội nghị

 

 

Thông báo

 

* Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

 

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tra cứu doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã đăng ký

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tài liệu qui định về ATTP của Trung Quốc

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước được Bộ Công Thương chỉ định kiểm nghiệm chỉ tiêu ethylene oxide

Chi tiết thông tin tại đây

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 71
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 71