Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: SDA ORDINANCE (PORTARIA) No. 561, dated 19 April 2022 - Submits to Public Consultation the proposal for the regulatory act that approves the Procedures for Slaughterhouses registered in the Department of Inspection of Animal Products of the Secretariat of Animal and Plant Health of the Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply, to Accede to the Risk-Based Inspection System Applicable to Broilers


Mã WTO G/SPS/N/BRA/2042
Ngày thông báo 18/05/2022
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề SDA ORDINANCE (PORTARIA) No. 561, dated 19 April 2022 - Submits to Public Consultation the proposal for the regulatory act that approves the Procedures for Slaughterhouses registered in the Department of Inspection of Animal Products of the Secretariat of Animal and Plant Health of the Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply, to Accede to the Risk-Based Inspection System Applicable to Broilers
Tóm tắt

Submits to Public Consultation the proposal for the regulatory act that approves the Procedures for Slaughterhouses registered in the Department of Inspection of Animal Products of the Secretariat of Animal and Plant Health of the Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply, to Accede to the Risk-Based Inspection System Applicable to Broilers.

Sản phẩm Chicken meat, chicken products
Quốc gia Brazil

Tệp đính kèm:
NBRA2042.pdf

Thông báo khác:


Hội nghị

 

 

Thông báo

 

* Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

 

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tra cứu doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã đăng ký

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tài liệu qui định về ATTP của Trung Quốc

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước được Bộ Công Thương chỉ định kiểm nghiệm chỉ tiêu ethylene oxide

Chi tiết thông tin tại đây

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 26
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 26