Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: The Decision of the Board of Directors of the National Food Safety Authority (NFSA) No. 9/2021 on the handling of the imported food consignments subject to the temporary release


Mã WTO G/SPS/N/EGY/135
Ngày thông báo 28/06/2022
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề The Decision of the Board of Directors of the National Food Safety Authority (NFSA) No. 9/2021 on the handling of the imported food consignments subject to the temporary release
Tóm tắt

This decision regulates the imported food consignments subject to the provisions of temporary release and organizes the following:

1. Obligations and responsibilities of the importer and the National Food Safety Authority;

2. Procedures of the temporary release;

3. Dealing with violations of the imported food consignments;

4. Suspension or cancellation of the food imports licensing;

5. Reducing the release time of the imported food consignments subject to the provisions of temporary release, in order to facilitate trade.

Sản phẩm Food products
Quốc gia Egypt

Tệp đính kèm:
NEGY135.pdf

Thông báo khác:


Hội nghị

 

 

Thông báo

 

* Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

 

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tra cứu doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã đăng ký

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tài liệu qui định về ATTP của Trung Quốc

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước được Bộ Công Thương chỉ định kiểm nghiệm chỉ tiêu ethylene oxide

Chi tiết thông tin tại đây

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 28
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 28