Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: The Decision of the Board of Directors of the National Food Safety Authority (NFSA) No. 9/2021 on the handling of the imported food consignments subject to the temporary release


Mã WTO G/SPS/N/EGY/135
Ngày thông báo 28/06/2022
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề The Decision of the Board of Directors of the National Food Safety Authority (NFSA) No. 9/2021 on the handling of the imported food consignments subject to the temporary release
Tóm tắt

This decision regulates the imported food consignments subject to the provisions of temporary release and organizes the following:

1. Obligations and responsibilities of the importer and the National Food Safety Authority;

2. Procedures of the temporary release;

3. Dealing with violations of the imported food consignments;

4. Suspension or cancellation of the food imports licensing;

5. Reducing the release time of the imported food consignments subject to the provisions of temporary release, in order to facilitate trade.

Sản phẩm Food products
Quốc gia Egypt

Tệp đính kèm:
NEGY135.pdf

Thông báo khác:


Tài liệu/Hướng dẫn

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 8
  • Mới nhất Mới nhất
      Nguyễn hà Thủy Dương
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 117
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 117