Thông báo - Thông báo của Việt Nam: Modifying and amendment of Circular of the Circular No. 21/2019/TT-BNNPTNT of feed management, under Animal Husbandry Law 32/2018/QH14.


Mã WTO G/SPS/N/VNM/141
Ngày thông báo 28/07/2022
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Modifying and amendment of Circular of the Circular No. 21/2019/TT-BNNPTNT of feed management, under Animal Husbandry Law 32/2018/QH14.
Tóm tắt

This Circular modifies the Circular No. 21/2019/TT-BNNPTNT with the following contents:

- Labelling feed with antibiotic and coccidiosis

- Report Form of production and quality inspection of feed

- Labelling of symbols for commercial feed complied with technical regulations

- Contents must be shown in private standard of feed product

- Materials allowed to use as feed ingredient in Vietnam

Sản phẩm Animal Feed
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
amendment Circular feed management.pdf
NVNM141.pdf

Thông báo khác:


Tài liệu/Hướng dẫn

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 8
  • Mới nhất Mới nhất
      Nguyễn hà Thủy Dương
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 61
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 61