Thông báo - Thông báo của Việt Nam: Modifying and amendment of Circular of the Circular No. 21/2019/TT-BNNPTNT of feed management, under Animal Husbandry Law 32/2018/QH14.


Mã WTO G/SPS/N/VNM/141
Ngày thông báo 28/07/2022
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Modifying and amendment of Circular of the Circular No. 21/2019/TT-BNNPTNT of feed management, under Animal Husbandry Law 32/2018/QH14.
Tóm tắt

This Circular modifies the Circular No. 21/2019/TT-BNNPTNT with the following contents:

- Labelling feed with antibiotic and coccidiosis

- Report Form of production and quality inspection of feed

- Labelling of symbols for commercial feed complied with technical regulations

- Contents must be shown in private standard of feed product

- Materials allowed to use as feed ingredient in Vietnam

Sản phẩm Animal Feed
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
amendment Circular feed management.pdf
NVNM141.pdf

Thông báo khác:


Hội nghị

 

 

Thông báo

 

* Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

 

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tra cứu doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã đăng ký

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tài liệu qui định về ATTP của Trung Quốc

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước được Bộ Công Thương chỉ định kiểm nghiệm chỉ tiêu ethylene oxide

Chi tiết thông tin tại đây

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 49
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 49