Thông báo - Thông báo của Việt Nam: Circular promulgates national technical regulation for maximum level of contaminants in health supplements


Mã WTO G/SPS/N/VNM/142
Ngày thông báo 16/08/2022
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Circular promulgates national technical regulation for maximum level of contaminants in health supplements
Tóm tắt

- Classification, definition for Health Supplements, Dietary Supplements

- Food safety criteria for Health Supplements, Dietary Supplements

- Food Sampling and Testing Methods for Food safety criteria

Sản phẩm Health Supplements, Dietary Supplements
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
1-2022-07-18-Du thao QCVN TPBVSK.pdf

Thông báo khác:


G/SPS/N/VNM/162 - Draft Circular amends, supplements a number of articles of Circular No. 13/2016/TT-BNNPTNT dated 02/6/2016 of the Minister of Agriculture and Rural Development Regulations on the management of veterinary drugs
G/SPS/N/VNM/161 - Draft National Technical Regulation No. QCVN 01-47 : 2024/BNNPTNT on Seed Quality of Open Pollilated Maize (species Zea mays L.).
G/SPS/N/VNM/160 - Draft National Technical Regulation No. QCVN 01-53 : 2023/BNNPTNT on Seed Quality of Hybrid Maize (species Zea mays L.).
G/SPS/N/VNM/159 - Draft National Technical Regulation No. QCVN 01-50: 2024/BNNPTNT on Seed Quality of Three-line Hybrid Rice.
G/SPS/N/VNM/158 - Draft National Technical Regulation No. QCVN 01-51: 2024/BNNPTNT on Seed Quality of Two-line Hybrid Rice
G/SPS/N/VNM/157 - Draft National Technical Regulation on Seed Quality of conventional Rice (species Oryza sativa L.).
G/SPS/N/VNM/156 - Draft Circular of amending, supplementing and repealing a number of legal documents on food safety issued by the Minister of Health
G/SPS/N/VNM/155 - Draft Circular promulgating National Technical Regulations on fertilizer quality; and National technical regulation on fertilizer quality (Amending and supplementing QCVN 01-189:2019/BNNPTNT)
G/SPS/N/VNM/154 - Draft Circular promulgating the list of regulated articles subject to pest risk analysis before importing into Viet Nam (revised the circular 30/2014/TT-BNNPTNT)
G/SPS/N/VNM/153 - Amendment/supplement to the Circular on regulation of quarantine of terrestrial animals and thereof products

Tài liệu/Hướng dẫn

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 8
  • Mới nhất Mới nhất
      Nguyễn hà Thủy Dương
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 62
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 62