Thông báo - Thông báo của Việt Nam: Circular promulgates national technical regulation for maximum level of contaminants in health supplements


Mã WTO G/SPS/N/VNM/142
Ngày thông báo 16/08/2022
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Circular promulgates national technical regulation for maximum level of contaminants in health supplements
Tóm tắt

- Classification, definition for Health Supplements, Dietary Supplements

- Food safety criteria for Health Supplements, Dietary Supplements

- Food Sampling and Testing Methods for Food safety criteria

Sản phẩm Health Supplements, Dietary Supplements
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
1-2022-07-18-Du thao QCVN TPBVSK.pdf

Thông báo khác:


Hội nghị

Thông báo

 

* Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

 

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tra cứu doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã đăng ký

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tài liệu qui định về ATTP của Trung Quốc

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước được Bộ Công Thương chỉ định kiểm nghiệm chỉ tiêu ethylene oxide

Chi tiết thông tin tại đây

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 53
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 53