Thông báo - Thông báo của Việt Nam: Circular promulgating the List of permitted plant protection products and List of banned plant protection products in Vietnam


Mã WTO G/SPS/N/VNM/143
Ngày thông báo 15/09/2022
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Circular promulgating the List of permitted plant protection products and List of banned plant protection products in Vietnam
Tóm tắt

Circular promulgating the List of permitted plant protection products and List of banned plant protection products in Vietnam in 2022.

Circular including three parts: Circular, Annex 1 (List of permitted plant protection products in Vietnam) and Annex 2 (List of banned plant protection products in Vietnam).

Sản phẩm Plant protection products
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
Cir promulgating the List of permitted, banned plant protection products.pdf
NVNM143.pdf

Thông báo khác:


Hội nghị

Thông báo

 

* Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

 

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tra cứu doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã đăng ký

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tài liệu qui định về ATTP của Trung Quốc

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước được Bộ Công Thương chỉ định kiểm nghiệm chỉ tiêu ethylene oxide

Chi tiết thông tin tại đây

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 58
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 58