Thông báo - Thông báo của Việt Nam: National technical regulation on Aquaculture feed Part 2: Feed supplements


Mã WTO G/SPS/N/VNM/144
Ngày thông báo 26/09/2022
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề National technical regulation on Aquaculture feed Part 2: Feed supplements
Tóm tắt

The regulation on maximum level of heavy metals (inorganic arsenic (As), total arsenic (As), cadmium (Cd), lead (Pb), mercury (Hg)), microorganisms (E.coli, Salmonella spp.), Aflatoxin B1, Ethoxyquin in Feed supplements.

The regulation shall apply to organizations and individuals related to the production and import of Feed supplements for aquaculture in Vietnam.

Sản phẩm Aquaculture feed
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
Feed Supplements.pdf
NVNM144.pdf

Thông báo khác:


Hội nghị

Thông báo

 

* Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

 

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tra cứu doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã đăng ký

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tài liệu qui định về ATTP của Trung Quốc

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước được Bộ Công Thương chỉ định kiểm nghiệm chỉ tiêu ethylene oxide

Chi tiết thông tin tại đây

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 26
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 26