Thông báo - Thông báo của Việt Nam: National technical regulation on Aquaculture feed Part 1: Compound feed


Mã WTO G/SPS/N/VNM/145
Ngày thông báo 26/09/2022
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề National technical regulation on Aquaculture feed Part 1: Compound feed
Tóm tắt

The regulation on maximum level of Aflatoxin B1, Ethoxyquin, lead (Pb), cadmium (Cd), mercury (Hg), inorganic arsenic (As) and Salmonella spp. in Compound feed.

The regulation shall apply to organizations and individuals related to the production and import of Compound feed for aquaculture in Vietnam.

Sản phẩm Aquaculture feed
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
Compound feeds Draft.pdf
NVNM145.pdf

Thông báo khác:


Hội nghị

Tài liệu/Hướng dẫn

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 45
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 45