Thông báo - Thông báo của Việt Nam: National technical regulation on Aquaculture feed Part 3: Fresh and live feeds


Mã WTO G/SPS/N/VNM/146
Ngày thông báo 26/09/2022
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề National technical regulation on Aquaculture feed Part 3: Fresh and live feeds
Tóm tắt

The regulation on maximum level of Vibrio Parahaemolyticus, lead (Pb), cadmium (Cd) in Fresh and live feeds .

The regulation shall apply to organizations and individuals related to the production and import of Fresh and live feeds for aquaculture in Vietnam

Sản phẩm Aquaculture feed
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
Fresh and live feeds.pdf
NVNM146.pdf

Thông báo khác:


Hội nghị

Tài liệu/Hướng dẫn

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 50
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 50