Thông báo - Thông báo của Việt Nam: National technical regulation on Aquaculture feed Part 3: Fresh and live feeds


Mã WTO G/SPS/N/VNM/146
Ngày thông báo 26/09/2022
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề National technical regulation on Aquaculture feed Part 3: Fresh and live feeds
Tóm tắt

The regulation on maximum level of Vibrio Parahaemolyticus, lead (Pb), cadmium (Cd) in Fresh and live feeds .

The regulation shall apply to organizations and individuals related to the production and import of Fresh and live feeds for aquaculture in Vietnam

Sản phẩm Aquaculture feed
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
Fresh and live feeds.pdf
NVNM146.pdf

Thông báo khác:


Hội nghị

Thông báo

 

* Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

 

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tra cứu doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã đăng ký

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tài liệu qui định về ATTP của Trung Quốc

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước được Bộ Công Thương chỉ định kiểm nghiệm chỉ tiêu ethylene oxide

Chi tiết thông tin tại đây

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 56
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 56