Thông báo - Thông báo của Việt Nam: National technical regulation on Environmental treating products in aquaculture Part 1: Chemical, biological products


Mã WTO G/SPS/N/VNM/147
Ngày thông báo 26/09/2022
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề National technical regulation on Environmental treating products in aquaculture Part 1: Chemical, biological products
Tóm tắt

The regulation on maximum level of inorganic arsenic (As), lead (Pb), E.coli, Salmonella spp. and minimum quality level of products in Chemical, biological products.

The regulation shall apply to organizations and individuals related to the production and import of Chemical, biological products for aquaculture in Vietnam

Sản phẩm Environmental treating products in aquaculture
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
Chemical, biological products.pdf
NVNM147.pdf

Thông báo khác:


Hội nghị

Tài liệu/Hướng dẫn

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 55
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 55