Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: National Food Safety Standard of the P.R.C.: Food additive Disodium EDTA No. 1 Amendment


Mã WTO G/SPS/N/CHN/1246
Ngày thông báo 29/09/2022
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề National Food Safety Standard of the P.R.C.: Food additive Disodium EDTA No. 1 Amendment
Tóm tắt

The formula in A.3.3 Result Calculation in Appendix A is modified

Sản phẩm Food additive Disodium
Quốc gia China

Tệp đính kèm:
NCHN1246.pdf

Thông báo khác:


Hội nghị

 

 

Thông báo

 

* Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

 

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tra cứu doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã đăng ký

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tài liệu qui định về ATTP của Trung Quốc

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước được Bộ Công Thương chỉ định kiểm nghiệm chỉ tiêu ethylene oxide

Chi tiết thông tin tại đây

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 32
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 32