Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Revisions of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act and relevant requirements


Mã WTO G/SPS/N/JPN/1076/Add.1
Ngày thông báo 30/09/2022
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Revisions of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act and relevant requirements
Tóm tắt

The revisions of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act and relevant requirements were notified by G/SPS/N/JPN/1076 on 29 July 2022, and these have been published in the Japanese Official Gazette on 30 September 2022.

These revisions and requirements will enter into force on 1 April 2023.

The revised Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act and the details of requirements can be viewed at the following URLs:

− List of the Plants and Other Objects Subject to Specific Phytosanitary Measures in Exporting Countries (Annexed Table 1-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act):

https://www.maff.go.jp/pps/j/information/language_top.html.

The requirements for the used agricultural machineries for which measures will be introduced this time are listed in item 25 in Table1-2.

This addendum concern: Notification of adoption, publication or entry into force of regulation

Sản phẩm
Quốc gia Japan

Tệp đính kèm:
NJPN1076A1.pdf

Thông báo khác:


Hội nghị

 

 

Thông báo

 

* Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

 

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tra cứu doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã đăng ký

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tài liệu qui định về ATTP của Trung Quốc

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước được Bộ Công Thương chỉ định kiểm nghiệm chỉ tiêu ethylene oxide

Chi tiết thông tin tại đây

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 199
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 199