Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Draft Commission Implementing Regulation renewing the approval of the active substance captan in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011


Mã WTO G/SPS/N/EU/603
Ngày thông báo 30/09/2022
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Draft Commission Implementing Regulation renewing the approval of the active substance captan in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Tóm tắt

This draft Commission Implementing Regulation provides that the approval of the active substance captan is renewed with restriction to uses in greenhouses, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009. Member States shall amend/withdraw authorisations for plant protection products containing captan as an active substance. The restricted renewal of approval is based on the first evaluation of the substance for use as a pesticide active substance in the European Union under Regulation (EC) No 1107/2009. The substance was formerly assessed and approved under Directive 91/414/EEC.

This decision only concerns the placing on the market of this substance and plant protection products containing it. Separate action will likely be taken on MRLs and a separate notification will be made in accordance with SPS procedures.

This draft Commission Implementing Regulation was also notified under the TBT Agreement in notice G/TBT/N/EU/928. 

Sản phẩm Pesticides
Quốc gia European Union

Tệp đính kèm:
NEU603.pdf

Thông báo khác:


Hội nghị

 

 

Thông báo

 

* Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

 

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tra cứu doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã đăng ký

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tài liệu qui định về ATTP của Trung Quốc

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước được Bộ Công Thương chỉ định kiểm nghiệm chỉ tiêu ethylene oxide

Chi tiết thông tin tại đây

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 24
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 24