Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: RIG.MU.SP.BO.CA.OV.SU.AA.SET.22. Sanitary requirements for the import of offals and other non-edible by-products of cattle, sheep, goats and swines for animal feeding (except brain, marrow, tonsils, ganglia, lymphonodes, thymus, pancreas, spleen and intestines)


Mã WTO G/SPS/N/BRA/2077
Ngày thông báo 30/09/2022
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề RIG.MU.SP.BO.CA.OV.SU.AA.SET.22. Sanitary requirements for the import of offals and other non-edible by-products of cattle, sheep, goats and swines for animal feeding (except brain, marrow, tonsils, ganglia, lymphonodes, thymus, pancreas, spleen and intestines)
Tóm tắt

Sanitary requirements for the import of offals and other nonedible by-products of cattle, sheep, goats and swines for animal feeding (except brain, marrow, tonsils, ganglia, lymphonodes, thymus, pancreas, spleen and intestines).

Sản phẩm Offals and other non-edible by-products of cattle, sheep, goats and swines for animal feeding (except brain, marrow, tonsils, ganglia, lymphonodes, thymus, pancreas, spleen and intestines)
Quốc gia Brazil

Tệp đính kèm:
NBRA2077.pdf

Thông báo khác:


Hội nghị

 

 

Thông báo

 

* Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

 

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tra cứu doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã đăng ký

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tài liệu qui định về ATTP của Trung Quốc

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước được Bộ Công Thương chỉ định kiểm nghiệm chỉ tiêu ethylene oxide

Chi tiết thông tin tại đây

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 38
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 38