Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Draft Standards for Pesticide Residue Limits in Foods.


Mã WTO G/SPS/N/TPKM/609
Ngày thông báo 10/03/2023
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Draft Standards for Pesticide Residue Limits in Foods.
Tóm tắt

Amendment and revocation of pesticide MRLs of Chlorpyrifos in fruits, cereal grains, dry beans and herbs. Addendum of trade policy for food commodities lawfully treated with pesticide before the enforcement of MRLs revocation

Sản phẩm Fruits, cereal grains, dry beans, and herbs
Quốc gia Chinese Taipei

Tệp đính kèm:
NTPKM609.pdf

Thông báo khác:


Hội nghị

Tài liệu/Hướng dẫn

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 49
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 49