Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Draft Standards for Pesticide Residue Limits in Foods.


Mã WTO G/SPS/N/TPKM/609
Ngày thông báo 10/03/2023
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Draft Standards for Pesticide Residue Limits in Foods.
Tóm tắt

Amendment and revocation of pesticide MRLs of Chlorpyrifos in fruits, cereal grains, dry beans and herbs. Addendum of trade policy for food commodities lawfully treated with pesticide before the enforcement of MRLs revocation

Sản phẩm Fruits, cereal grains, dry beans, and herbs
Quốc gia Chinese Taipei

Tệp đính kèm:
NTPKM609.pdf

Thông báo khác:


Hội nghị

 

 

Thông báo

 

* Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

 

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tra cứu doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã đăng ký

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tài liệu qui định về ATTP của Trung Quốc

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước được Bộ Công Thương chỉ định kiểm nghiệm chỉ tiêu ethylene oxide

Chi tiết thông tin tại đây

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 41
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 41