Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Proposed Amendments to the Regulation on the Inspection for Imported Food Products, etc..


Mã WTO G/SPS/N/KOR/776
Ngày thông báo 10/03/2023
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Proposed Amendments to the Regulation on the Inspection for Imported Food Products, etc..
Tóm tắt

: The main proposed amendment seeks to:

A. Improve the inspection procedures, etc., for the agricultural products that are imported in bulk shipments;

B. Establish the application process for the expedited approval of the notification on the raw materials that are used for self-manufacturing purposes (food additive flavoring, raw materials for refining/processing);

C. Stipulate the processing procedure for cases where re-declaration for importation is notified after voluntary withdrawal (or return by the MFDS) for random sampling test;

D. Revise the name and adjust the items for the agricultural products that may be used for purposes other than as food products;

E. Adjust the number of pesticides that are test items for the laboratory inspections conducted on the newly imported agricultural products by reflecting the noncompliance records, etc.;

F. Adjust the list of food products, etc., that the Minister of Food and Drug Safety recognizes as safe by reflecting the non-compliance records.

Sản phẩm Foods
Quốc gia Republic of Korea

Tệp đính kèm:
NKOR776.pdf

Thông báo khác:


Hội nghị

 

 

Thông báo

 

* Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

 

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tra cứu doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã đăng ký

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tài liệu qui định về ATTP của Trung Quốc

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước được Bộ Công Thương chỉ định kiểm nghiệm chỉ tiêu ethylene oxide

Chi tiết thông tin tại đây

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 15
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 15