Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Revision of the Specifications and Standards for Foods, Food Additives, Etc. under the Food Sanitation Act (Revision of agricultural chemical residue standards)


Mã WTO G/SPS/N/JPN/1185
Ngày thông báo 10/03/2023
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Revision of the Specifications and Standards for Foods, Food Additives, Etc. under the Food Sanitation Act (Revision of agricultural chemical residue standards)
Tóm tắt

Proposal of maximum residue limits (MRLs) for the following agricultural chemical:

Veterinary drug: Mafoprazine.

Sản phẩm • Meat and edible meat offal (HS codes: 02.03, 02.06 and 02.09) • Animal originated products (HS code: 05.04) • Animal fats and oils (HS code: 15.01)
Quốc gia Japan

Tệp đính kèm:
NJPN1185.pdf

Thông báo khác:


Hội nghị

 

 

Thông báo

 

* Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

 

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tra cứu doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã đăng ký

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tài liệu qui định về ATTP của Trung Quốc

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước được Bộ Công Thương chỉ định kiểm nghiệm chỉ tiêu ethylene oxide

Chi tiết thông tin tại đây

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 110
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 110