Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Draft Order of the Minister of Agriculture, Maritime Fisheries, Rural Development and Water and Forests No. 466-23 relating to the registration of establishments exporting food products to Morocco


Mã WTO G/SPS/N/MAR/99
Ngày thông báo 17/05/2023
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Draft Order of the Minister of Agriculture, Maritime Fisheries, Rural Development and Water and Forests No. 466-23 relating to the registration of establishments exporting food products to Morocco
Tóm tắt

This draft decree is part of the implementation of decree No. 2-10-473 of 7 chaoual 1432 (6 September 2011) taken for the application of certain provisions of law No. 28- 07 relating to the safety of food products, in particular its articles 48 and 75.

 

Sản phẩm All food products intended for human consumption
Quốc gia MAROC

Tệp đính kèm:
NMAR99.pdf

Thông báo khác:


Hội nghị

 

 

Thông báo

 

* Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

 

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tra cứu doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã đăng ký

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tài liệu qui định về ATTP của Trung Quốc

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước được Bộ Công Thương chỉ định kiểm nghiệm chỉ tiêu ethylene oxide

Chi tiết thông tin tại đây

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 46
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 46