Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: The DLD order on temporary suspension of importation of live poultry and poultry carcasses from Viet Nam to prevent the spread of Highly Pathogenic Avian Influenza (Subtype H5N1).


Mã WTO G/SPS/N/THA/647
Ngày thông báo 22/05/2023
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề The DLD order on temporary suspension of importation of live poultry and poultry carcasses from Viet Nam to prevent the spread of Highly Pathogenic Avian Influenza (Subtype H5N1).
Tóm tắt

According to the announcement of the Government Gazette dated 6 February 2023, the suspension for the importation of live poultry and poultry carcasses from Viet Nam since 7 February 2023 has expired on 7 May 2023. However, the WOAH has reported a continued outbreak of Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) in area of Viet Nam. Therefore, it is necessary for Thailand to prevent the entry of Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) disease into the country. By virtue of the Animal Epidemics Act B.E. 2558 (2015), the importation of live poultry and poultry carcasses from Viet Nam is temporarily suspended for a period of 90 days from 8 May 2023 onward in the Thai Royal Gazette.

Sản phẩm Live poultry and poultry carcasses (HS Code(s): 0105, 0207, 0407, 0408, 0505)
Quốc gia Thailand

Tệp đính kèm:
NTHA647.pdf

Thông báo khác:


Hội nghị

 

 

Thông báo

 

* Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

 

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tra cứu doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã đăng ký

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tài liệu qui định về ATTP của Trung Quốc

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước được Bộ Công Thương chỉ định kiểm nghiệm chỉ tiêu ethylene oxide

Chi tiết thông tin tại đây

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 36
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 36