Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Draft Resolution 1164, 18 May 2023


Mã WTO G/SPS/N/BRA/2166
Ngày thông báo 02/06/2023
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Draft Resolution 1164, 18 May 2023
Tóm tắt

This draft resolution is regarded the proposal for inclusion of active ingredient F76 - FLUINDAPIR on the Monograph List of Active Ingredients for Pesticides, Household Cleaning Products and Wood Preservers, published by Normative Instruction 103 - 19 October 2021 on the Brazilian Official Gazette 

Sản phẩm Environment. Health protection. Safety (ICS code(s): 13)
Quốc gia Brazil

Tệp đính kèm:
NBRA2166.pdf

Thông báo khác:


Tài liệu/Hướng dẫn

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 8
  • Mới nhất Mới nhất
      Nguyễn hà Thủy Dương
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 94
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 94