Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Draft Resolution 1164, 18 May 2023


Mã WTO G/SPS/N/BRA/2166
Ngày thông báo 02/06/2023
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Draft Resolution 1164, 18 May 2023
Tóm tắt

This draft resolution is regarded the proposal for inclusion of active ingredient F76 - FLUINDAPIR on the Monograph List of Active Ingredients for Pesticides, Household Cleaning Products and Wood Preservers, published by Normative Instruction 103 - 19 October 2021 on the Brazilian Official Gazette 

Sản phẩm Environment. Health protection. Safety (ICS code(s): 13)
Quốc gia Brazil

Tệp đính kèm:
NBRA2166.pdf

Thông báo khác:


G/SPS/N/BDI/69, G/SPS/N/KEN/226 G/SPS/N/RWA/62, G/SPS/N/TZA/299 G/SPS/N/UGA/275 - DEAS 1171:2023 Peanut/groundnut flour - Specification
G/SPS/N/BDI/70, G/SPS/N/KEN/227 G/SPS/N/RWA/63, G/SPS/N/TZA/300 G/SPS/N/UGA/276 - DEAS 1168:2023 Edible coconut oil − Specification
G/SPS/N/BDI/71, G/SPS/N/KEN/229 G/SPS/N/RWA/64, G/SPS/N/TZA/301 G/SPS/N/UGA/277 - DEAS 887:2023 Crude and semi refined palm oil — Specification
G/SPS/N/CAN/1244/Add.19 - Order Imposing Conditions in Relation to Secondary Control Zones In Respect of African Swine Fever
G/SPS/N/EU/611/Add.1 - Plastic materials and articles intended to come into contact with food
G/SPS/N/EU/614/Add.1 - Inclusion of certain spreads and preparations for making beverages containing cocoa, certain prepared foods obtained from cereals or cereal products, certain prepared foods obtained from rice and other cereals, certain chips and crisps, and certain sauces and condiments in the list of composite products exempted from official controls at border control posts
G/SPS/N/EU/632/Add.1 - Mono- and diglycerides of fatty acids (E 471)
G/SPS/N/KEN/228 - DEAS 1169:2023 Raw Macadamia nuts- inshell — Specification
G/SPS/N/HKG/48/Add.1 - Extension of Final Date for Comments on the Consultation Document on Proposed Amendments to the Preservatives in Food Regulation (Cap. 132BD)
G/SPS/N/NZL/738 - Import Health Standard: Fresh lemon (Citrus limon) for human consumption Specific regions or countries: Australia; Brazil; China; Egypt; Fiji; Mexico; Peru; Samoa; United States of America; Vanuatu; Viet Nam

Hội nghị

 

 

Thông báo

 

* Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

 

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tra cứu doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã đăng ký

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tài liệu qui định về ATTP của Trung Quốc

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước được Bộ Công Thương chỉ định kiểm nghiệm chỉ tiêu ethylene oxide

Chi tiết thông tin tại đây

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 34
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 34