Thông báo - Thông báo của Việt Nam: Proposed Amendments of technical regulation QCVN 01-183:2016/BNNPTNT promugated in Circular No. 27/2016/TT-BNNPTNT: National technical regulation Animal feed – maximum level of mycotoxins, heavy metals and microganisms in compound feeds for livestock.


Mã WTO G/SPS/N/VNM/150
Ngày thông báo 03/08/2023
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Proposed Amendments of technical regulation QCVN 01-183:2016/BNNPTNT promugated in Circular No. 27/2016/TT-BNNPTNT: National technical regulation Animal feed – maximum level of mycotoxins, heavy metals and microganisms in compound feeds for livestock.
Tóm tắt

the Proposed Amendments are bellowed contents:

- Terms and definitions for distinguishing feed corresponding to age of livestock

- Method of conformity assesement of feed before trading;

- Requirement of feed sampling for conformity assement.

The regulation shall apply to organizations and individuals in the country, overseas Vietnamese, foreign organizations and individuals carrying out activities of or related to the trading and inspecting processes of animal feed

Sản phẩm Animal Feed
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
amendment of the Circular and National technical regulation Animal feed.pdf
NVNM150.pdf

Thông báo khác:


Hội nghị

Thông báo

 

* Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

 

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tra cứu doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã đăng ký

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tài liệu qui định về ATTP của Trung Quốc

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước được Bộ Công Thương chỉ định kiểm nghiệm chỉ tiêu ethylene oxide

Chi tiết thông tin tại đây

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 56
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 56