Thông báo - Thông báo của Việt Nam: Circular promulgating the List of permitted plant protection products and List of banned plant protection products in Viet Nam


Mã WTO G/SPS/N/VNM/151
Ngày thông báo 08/08/2023
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Circular promulgating the List of permitted plant protection products and List of banned plant protection products in Viet Nam
Tóm tắt

Circular promulgating the List of permitted plant protection products and List of banned plant protection products in Viet Nam in 2023.

Circular including three parts: Circular, Annex 1 (List of permitted plant protection products in Viet Nam) and Annex 2 (List of banned plant protection products in Viet Nam)

Sản phẩm Plant protection products
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
Circular promulgating the List of plant protection products.pdf
document.pdf

Thông báo khác:


Hội nghị

Tài liệu/Hướng dẫn

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 50
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 50