Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Established Maximum Residue Limits: Cyflumetofen


Mã WTO G/SPS/N/CAN/1512/Add.1
Ngày thông báo 18/09/2023
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Established Maximum Residue Limits: Cyflumetofen
Tóm tắt

The proposed maximum residue limit (PMRL) document for cyflumetofen notified in G/SPS/N/CAN/1512 (dated 21 June 2023) was adopted 13 September 2023. The proposed MRLs were established via entry into the Maximum Residue Limits Database and are provided directly below:

MRL (ppm)1               Raw Agricultural Commodity (RAC) and/or Processed Commodity

30                               Hops (dried cones)

1.5                              Cherries (crop subgroup 12-09A)

0.4                              Peaches (crop subgroup 12-09B)

0.3                              Plums (crop subgroup 12-09C)

1ppm = parts per million

This addendum concerns a: Notification of adoption, publication or entry into force of regulation

Sản phẩm
Quốc gia Canada

Tệp đính kèm:
NCAN1512A1.pdf

Thông báo khác:


G/SPS/N/CAN/1502/Add.1 - Notice of Modification to the List of permitted supplemental ingredients to enable the use of L-alphaglycerylphosphorylcholine in supplemented foods
G/SPS/N/EU/697 - Draft Commission Regulation amending Annex II to Regulation (EC) No. 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for deltamethrin, metalaxyl, thiabendazole and trifloxystrobin in or on certain products
G/SPS/N/GBR/44/Add.1 - The Official Controls (Import of High Risk Food and Feed of Non-Animal Origin) (Amendment of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1793) (England) Regulations 2024
G/SPS/N/JPN/1239 - Revision of the Specifications and Standards for Foods, Food Additives, Etc. under the Food Sanitation Act (revision of agricultural chemical residue standards)
G/SPS/N/JPN/1238 - Emergency measures to mitigate the risk of introducing Meloidogyne enterolobii.
G/SPS/N/JPN/1240 - Revision of the Specifications and Standards for Foods, Food Additives, Etc. under the Food Sanitation Act (revision of agricultural chemical residue standards)
G/SPS/N/JPN/1241 - Revision of the Specifications and Standards for Foods, Food Additives, Etc. under the Food Sanitation Act (revision of agricultural chemical residue standards).
G/SPS/N/JPN/1242 - Revision of the Specifications and Standards for Foods, Food Additives, Etc. under the Food Sanitation Act (revision of agricultural chemical residue standards).
G/SPS/N/JPN/1243 - Revision of the Specifications and Standards for Foods, Food Additives, Etc. under the Food Sanitation Act (revision of agricultural chemical residue standards)
G/SPS/N/JPN/1244 - Revision of the Specifications and Standards for Foods, Food Additives, Etc. under the Food Sanitation Act (revision of agricultural chemical residue standards)

Hội nghị

Thông báo

 

* Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

 

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tra cứu doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã đăng ký

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tài liệu qui định về ATTP của Trung Quốc

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước được Bộ Công Thương chỉ định kiểm nghiệm chỉ tiêu ethylene oxide

Chi tiết thông tin tại đây

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 56
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 56