Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Import Health Standard: Grain and Seeds for Consumption, Feed or Processing


Mã WTO G/SPS/N/NZL/752
Ngày thông báo 03/11/2023
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Import Health Standard: Grain and Seeds for Consumption, Feed or Processing
Tóm tắt

MPI is proposing to amend the Import Health Standard for grain and seeds for consumption, feed, or processing. The proposed changes to the import health standard are:

1. Requiring maize grain imported into New Zealand to be dried to a moisture content of 14% or less before export.

2. Removing 11 pathogens from the list of regulated pests for maize

Sản phẩm Grain and seed for consumption, feed or processing
Quốc gia New Zealand

Tệp đính kèm:
NNZL752.pdf

Thông báo khác:


G/SPS/N/BRA/2231 - Draft. Establishes the phytosanitary requirements for the importation of tillandsia plants from any origin.
G/SPS/N/JPN/1099/Rev.1/Add.1 - Specifications and Standards for Foods, Food Additives, Etc. under the Food Sanitation Act (Revision of agricultural chemical residue standards, final rule)
G/SPS/N/JPN/1187/Add.1 - Specifications and Standards for Foods, Food Additives, Etc. under the Food Sanitation Act (Revision of agricultural chemical residue standards, final rule)
G/SPS/N/JPN/1188/Add.1 - Specifications and Standards for Foods, Food Additives, Etc. under the Food Sanitation Act (Revision of agricultural chemical residue standards, final rule)
G/SPS/N/JPN/1189/Add.1 - Specifications and Standards for Foods, Food Additives, Etc. under the Food Sanitation Act (Revision of agricultural chemical residue standards, final rule)
G/SPS/N/JPN/1190/Add.1 - Specifications and Standards for Foods, Food Additives, Etc. under the Food Sanitation Act (Revision of agricultural chemical residue standards, final rule)
G/SPS/N/JPN/1191/Add.1 - Specifications and Standards for Foods, Food Additives, Etc. under the Food Sanitation Act (Revision of agricultural chemical residue standards, final rule).
G/SPS/N/JPN/1192/Add.1 - Specifications and Standards for Foods, Food Additives, Etc. under the Food Sanitation Act (Revision of agricultural chemical residue standards, final rule)
G/SPS/N/JPN/1193/Add.1 - Specifications and Standards for Foods, Food Additives, Etc. under the Food Sanitation Act (Revision of agricultural chemical residue standards, final rule)
G/SPS/N/JPN/1194/Add.1 - Specifications and Standards for Foods, Food Additives, Etc. under the Food Sanitation Act (Revision of agricultural chemical residue standards, final rule)

Hội nghị

Thông báo

 

* Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

 

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tra cứu doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã đăng ký

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tài liệu qui định về ATTP của Trung Quốc

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước được Bộ Công Thương chỉ định kiểm nghiệm chỉ tiêu ethylene oxide

Chi tiết thông tin tại đây

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 44
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 44