Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Approval report for Application A1268 – Steviol glycosides produced by bioconversion using new enzymes produced by GM Escherichia coli. and Supporting Document 1 Risk and Safety Assessment


Mã WTO G/SPS/N/NZL/754
Ngày thông báo 06/11/2023
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Approval report for Application A1268 – Steviol glycosides produced by bioconversion using new enzymes produced by GM Escherichia coli. and Supporting Document 1 Risk and Safety Assessment
Tóm tắt

: FSANZ has approved amendments to the Australia New Zealand Food Standards Code (the Code) to permit the bioconversion method of producing specific steviol glycosides, rebaudioside M and rebaudioside I. The use of three genetically modified enzymes as processing aids are permitted for this specific purpose. The bioconversion method of production is consistent with Codex standards. The enzymes used and their sources are very similar but not identical to those listed in the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) specifications for steviol glycosides, being the (Framework for) Steviol Glycosides. 

Sản phẩm Foods sold in New Zealand (both imported and domestically produced)
Quốc gia New Zealand

Tệp đính kèm:
NNZL754.pdf

Thông báo khác:


G/SPS/N/BRA/2231 - Draft. Establishes the phytosanitary requirements for the importation of tillandsia plants from any origin.
G/SPS/N/JPN/1099/Rev.1/Add.1 - Specifications and Standards for Foods, Food Additives, Etc. under the Food Sanitation Act (Revision of agricultural chemical residue standards, final rule)
G/SPS/N/JPN/1187/Add.1 - Specifications and Standards for Foods, Food Additives, Etc. under the Food Sanitation Act (Revision of agricultural chemical residue standards, final rule)
G/SPS/N/JPN/1188/Add.1 - Specifications and Standards for Foods, Food Additives, Etc. under the Food Sanitation Act (Revision of agricultural chemical residue standards, final rule)
G/SPS/N/JPN/1189/Add.1 - Specifications and Standards for Foods, Food Additives, Etc. under the Food Sanitation Act (Revision of agricultural chemical residue standards, final rule)
G/SPS/N/JPN/1190/Add.1 - Specifications and Standards for Foods, Food Additives, Etc. under the Food Sanitation Act (Revision of agricultural chemical residue standards, final rule)
G/SPS/N/JPN/1191/Add.1 - Specifications and Standards for Foods, Food Additives, Etc. under the Food Sanitation Act (Revision of agricultural chemical residue standards, final rule).
G/SPS/N/JPN/1192/Add.1 - Specifications and Standards for Foods, Food Additives, Etc. under the Food Sanitation Act (Revision of agricultural chemical residue standards, final rule)
G/SPS/N/JPN/1193/Add.1 - Specifications and Standards for Foods, Food Additives, Etc. under the Food Sanitation Act (Revision of agricultural chemical residue standards, final rule)
G/SPS/N/JPN/1194/Add.1 - Specifications and Standards for Foods, Food Additives, Etc. under the Food Sanitation Act (Revision of agricultural chemical residue standards, final rule)

Hội nghị

Thông báo

 

* Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

 

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tra cứu doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã đăng ký

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tài liệu qui định về ATTP của Trung Quốc

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước được Bộ Công Thương chỉ định kiểm nghiệm chỉ tiêu ethylene oxide

Chi tiết thông tin tại đây

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 53
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 53