Thông báo - Thông báo của Việt Nam: Amendment/supplement to the Circular on regulation of quarantine of terrestrial animals and thereof products


Mã WTO G/SPS/N/VNM/153
Ngày thông báo 22/01/2024
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Amendment/supplement to the Circular on regulation of quarantine of terrestrial animals and thereof products
Tóm tắt

The draft of Circular amends and supplements guidance on the implementation of the quarantine of terrestrial animals and thereof products

Sản phẩm Terrestrial animals and thereof products
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
Draft of Circular on regulation of quarantine of terrestrial animals.pdf
NVNM153.pdf

Thông báo khác:


Hội nghị

Tài liệu/Hướng dẫn

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 81
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 81