Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Receipt of a Pesticide Petition Filed for Residues of Pesticide Chemicals in or on Various Commodities. Notice of filing of petition and request for comment


Mã WTO G/SPS/N/USA/3461
Ngày thông báo 08/07/2024
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Receipt of a Pesticide Petition Filed for Residues of Pesticide Chemicals in or on Various Commodities. Notice of filing of petition and request for comment
Tóm tắt

This document announces the Agency's receipt of an initial filing of a pesticide petition requesting the establishment or modification of regulations for residues of pesticide chemicals in or on various commodities.

Sản phẩm Multiple commodities
Quốc gia United States

Tệp đính kèm:
NUSA3461.pdf

Thông báo khác:


Tài liệu/Hướng dẫn

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 8
  • Mới nhất Mới nhất
      Nguyễn hà Thủy Dương
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 103
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 103