Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1757 of 25 June 2024 concerning the renewal of the authorisation of a preparation of Lentilactobacillus buchneri NCIMB 30139 as a feed additive for all animal species and amending Implementing Regulation (EU) No 96/2013 (Text with EEA relevance).


Mã WTO G/SPS/N/EU/783
Ngày thông báo 09/07/2024
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1757 of 25 June 2024 concerning the renewal of the authorisation of a preparation of Lentilactobacillus buchneri NCIMB 30139 as a feed additive for all animal species and amending Implementing Regulation (EU) No 96/2013 (Text with EEA relevance).
Tóm tắt

The preparation specified in this Act was initially authorized for a period of 10 years as a feed additive for all animal species in the category 'technological additives' and in the functional group 'silage additives'. An application was submitted for the renewal of this authorization. Further to the favourable assessment by the European Food Safety Authority, the authorization of this preparation is renewed, subject to certain conditions

Sản phẩm Preparations of a kind used in animal feeding (HS code(s): 2309)
Quốc gia European Union

Tệp đính kèm:
NEU783.pdf

Thông báo khác:


Tài liệu/Hướng dẫn

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 8
  • Mới nhất Mới nhất
      Nguyễn hà Thủy Dương
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 109
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 109