Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 16/2 - 15/03/2019

Từ ngày 16/02 - 15/3/2019 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 22/146 thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam (Chi tiết danh sách dự thảo xin xem file đính kèm).

Cộng hòa Honduras dự thảo thủ tục đánh giá dịch vụ chính thức đối với các quốc gia thuộc khu vực châu Á xuất khẩu các sản phẩm thủy sản

Ngày 06/3/2019, Honduras ra thông báo số G/SPS/N/HND/58 về Dự thảo thủ tục đánh giá dịch vụ chính thức đối với các quốc gia thuộc khu vực châu Á xuất khẩu các sản phẩm thủy sản vào thị trường Honduras. Thời hạn để các nước góp ý kiến cho Dự thảo này đến hết ngày 05/5/2019.

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 01 - 15/02/2019

Từ ngày 01 - 15/02/2019 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 33/79 thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới(WTO) có thể ảnh hưởng tới các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 16 - 29/01/2019

Từ ngày 16 - 29/01/2019 Văn phòng SPS Việt Nam – Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản đã tổng hợp được 12/46 thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Cơ quan kiểm tra thực phẩm Canada tiến hành việc cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do cho thực phẩm xuất khẩu

Cơ quan kiểm tra thực phẩm Canada (CFIA) mới đây đã đưa ra thông báo về những thay đổi trong yêu cầu giấy phép đối với hàng hóa xuất khẩu từ nước này kể từ khi Quy định về Thực phẩm An toàn cho Người Canada (Safe Food for Canadians Regulations – gọi tắt là Quy định SFCR) bắt đầu có hiệu lực vào ngày 15 tháng 1 năm 2019. Theo như Quy định SFCR, thực phẩm xuất khẩu từ Canada sẽ phải được xử lý dựa theo các biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm được quốc tế công nhận. Chỉ có các loại thực phẩm được sản xuất, chế biến, xử lý, bảo quản, phân loại, đóng gói, dán nhãn hoặc giết mổ bởi các doanh nghiệp được chứng nhận tuân thủ Quy định SFCR mới đủ điều kiện để được cấp chứng nhận xuất khẩu.

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 01 - 15/01/2019

Từ ngày 01 - 15/01/2019 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 30/65 thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 16 - 31/12/2018

Từ ngày 16 - 31/12/2018 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 7/29 thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 01 - 15/12/2018

Từ ngày 01 - 15/12/2018 Văn phòng SPS Việt Nam – Cục Chế Biến và Phát Triển Thị Trường Nông Sản đã tổng hợp được 49/108 thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam. Đáng chú ý có dự thảo sau:

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 16 - 30/11/2018

Từ ngày 16 - 30/11/2018 Văn phòng SPS Việt Nam – Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản đã tổng hợp được 29/95 tổng số thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Liên minh châu Âu (EU) sẽ áp dụng tần xuất lấy mẫu 10% để kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật với mặt hàng thanh long của Việt Nam

Ngày 22/11/2018 liên minh châu Âu (EU) ra thông báo số G/SPS/N/EU/286 về việc sẽ lấy mẫu kiểm tra chính thức đối về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên quả thanh long của Việt Nam xuất khẩu vào thị thường này.

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 01 - 15/11/2018

Từ ngày 01 - 15/11/2018 Văn phòng SPS Việt Nam – Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản đã tổng hợp được 12/42 tổng số thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 16 - 31/10/2018

Từ ngày 15 - 31/10/2018 Văn phòng SPS Việt Nam – Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản đã tổng hợp được 17/70 tổng số thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Tổng hợp dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 01 - 15/10/2018

Từ ngày 01 - 15/10/2018 Văn phòng SPS Việt Nam – Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản đã tổng hợp được 20/92 tổng số thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Phát hiện loài cỏ nguy hiểm trong lúa mì nhập khẩu vào Việt Nam

Cỏ kế đồng lẫn trong 1,6 triệu tấn lúa mì, nếu để lan ra ruộng đồng có thể ăn hết dinh dưỡng, làm giảm 25-75% năng suất của cây trồng.

Tổng hợp dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 16 - 30/09/2018

Từ ngày 16 - 30/09/2018 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 12/54 tổng số thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Tổng hợp dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 01 - 15/09/2018

Từ ngày 01 - 15/09/2018 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 19/62 tổng số thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Tổng hợp dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 16 - 31/08/2018

Từ ngày 16 - 31/08/2018 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 15/50 tổng số thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Tổng hợp dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 16 - 30/06/2018

Từ ngày 16 - 30/06/2018 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 15/108 tổng số thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.
Trang 9 trong 15 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>