Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 01/9 - 15/9/2019 

Từ ngày 01/9 - 15/9/2019, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 29/58 thông báo dự thảo quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) của các nước thành viên (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách kèm theo).

 

Đáng chú ý có những dự thảo sau:

  1. Ác-hen-ti-na thông báo số G/SPS/N/ARG/227.Add1, 228.Add2. Thông báo bổ sung đường link file dự thảo yêu cầu kiểm dịch nhập khẩu đối với quả thanh long và quả vải tươi của Việt Nam, tại địa chỉ:

Đối với quả vải: https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/ARG/19_4863_00_s.pdf

Đối với quả thanh long: https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/ARG/19_4864_00_s.pdf

  1. Ca-na-đa:
  • Thông báo số G/SPS/N/CAN/1269, 1270, 1272. Dư thảo mức dư lượng tối đa hóa chất nông nghiệp trong chè sấy khô như sau:

+  Hóa chất Flonicamid  ở mức 40 ppm

+  Hóa chất Fluazinam ở mức 6.0 ppm

+  Hóa chất Cyclaniliprole ở mức 50 ppm

Thông báo số G/SPS/N/CAN/1274 Dư thảo mức dư lượng tối đa hóa chất nông nghiệp trong cà phê hạt như sau: Hóa chất Ethiprole ở mức 0.1 ppm       

 

            Văn phòng SPS Việt Nam kính đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý và có phản ứng cần kịp thời. Đặc biệt với các doanh nghiệp xuất khẩu có sản phẩm liên quan có ý kiến góp ý và điều chỉnh quy trình sản xuất phù hợp để tránh những thiệt hại do tác động của những quy định nêu trên.

            Mọi thông tin góp ý, ý kiến phản hồi về các dự thảo xin gửi về Văn phòng SPS Việt Nam, Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 024 37344764, Fax: 024 37349019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


E123DB5EB62B4293AFA2D7A2FAF15704.doc

Tin khác