Thông báo - Thông báo của Việt Nam: Frozen tuna - Specifications


Mã WTO G/SPS/N/VNM/149
Ngày thông báo 13/04/2023
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Frozen tuna - Specifications
Tóm tắt

This standard specifies the technical requirements on frozen tuna products for direct consumption or for pre-processing of yellowfin tuna (Thunus albacares) and bigeye tuna (Thunnus obesus).

Sản phẩm Frozen tuna
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
Draft TCVN Frozen tuna_Eng version.pdf
NVNM149.pdf

Thông báo khác:


Hội nghị

Tài liệu/Hướng dẫn

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 64
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 64