Thông báo - Thông báo của Việt Nam: Frozen tuna - Specifications


Mã WTO G/SPS/N/VNM/149
Ngày thông báo 13/04/2023
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Frozen tuna - Specifications
Tóm tắt

This standard specifies the technical requirements on frozen tuna products for direct consumption or for pre-processing of yellowfin tuna (Thunus albacares) and bigeye tuna (Thunnus obesus).

Sản phẩm Frozen tuna
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
Draft TCVN Frozen tuna_Eng version.pdf
NVNM149.pdf

Thông báo khác:


Hội nghị

 

 

Thông báo

 

* Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

 

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tra cứu doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã đăng ký

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tài liệu qui định về ATTP của Trung Quốc

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước được Bộ Công Thương chỉ định kiểm nghiệm chỉ tiêu ethylene oxide

Chi tiết thông tin tại đây

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 47
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 47