Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái Tệp đính kèm
108/2017/NĐ-CP 20/09/2017 Nghị định 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón Đã ban hành DB88A3FB551C4721B839A7FFE9739695.pdf
39/2017/NĐ-CP 04/04/2017 Nghị định số 39/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản Đã ban hành E0753AA0C7A94B9F8866A754644D4336.pdf
07/2017/TT-BNNPTNT 27/03/2017 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Sản phẩm thuỷ sản – Cá tra phi lê đông lạnh” Đã ban hành 06E52CA8C2404B578ACF0DCF0F8F8033.rar
06/2017/TT-BNNPTNT 08/03/2017 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam Đã ban hành EF711C10A9294C46B54A45D438CDDDC6.rar
02/2017/TT-BNNPTNT 13/02/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu Đã ban hành 283E4FBF535649E8892E287EF72BDE78.pdf
03/2017/TT-BNNPTNT 03/02/2017 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thuỷ sản Đã ban hành 21446FA3CAEB46CCA6910CCB72B6034E.rar
50/2016/TT-BYT 30/12/2016 Thông tư Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm Đã ban hành
1431/QĐ-BVTV 05/08/2016 Quyết định chỉ định Phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Đã ban hành FADF36BA9CA349059879CFEE12F88B57.pdf
27/2016/TT-BNNPTNT 26/07/2016 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi Đã ban hành B16BD80324C14924B0A9CFE2139BBF21.rar
67/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định số 67/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế Đã ban hành FC631790ED714F328F3C6091AECDE08C.pdf
13/2016/TT-BNNPTNT 25/06/2016 Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT quy định về quản lý thuốc thú y Đã ban hành 0A350C0584754E47B3BCECC66EBC5D8B.pdf
10/2016/TT-BNNPTNT 01/06/2016 Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam; Danh mục thuốc thú y cấm sử dụng tại Việt Nam. Đã ban hành D40C2FD46F1A4D97AF0CEF22FDC53933.rar
06/2016/TT-BNNPTNT 31/05/2016 Thông tư 06/2016/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam Đã ban hành DD8C148804EC4FA68A2D0D3126410E78.pdf
03/2016/TT-BNNPTNT 21/04/2016 Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam Đã ban hành 9181853E99624C22B6D7AD208BA9E223.rar
01/2016/TT-BNNPTNT 15/02/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi Đã ban hành 09AB74478AE84DB786224AACA0AB3C6B.doc
09/2016/NĐ-CP 28/01/2016 Nghị định số 09/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm Đã ban hành EB0C3DC257D84C87ADD6BA3A4F8E5CA7.pdf
52/2015/TT-BYT 21/12/2015 THÔNG TƯ Quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế Đã ban hành ADA7C6CC162F4C5B8245D731939D990C.doc
44/2015/TT-BYT 30/11/2015 Thông tư số 44/2015/TT-BYT ban hành danh mục vi chất dinh dưỡng sử dụng trong thực phẩm Đã ban hành 7A7E19866816495A9EB1A935B10DA24E.rar
45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN 23/11/2015 Hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn Đã ban hành B33C8A6D509144D29B3E7D03E84EB5B9.doc
42/2015/TT-BNNPTNT 16/11/2015 Ban hành Danh mục bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam Đã ban hành 33F288600E6B4E36A71F5A94F127F603.doc
35/2015/TT-BYT 28/10/2015 Thông tư số 35/2015/TT-BYT là QCVN 12-4:2015/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Đã ban hành BC40F9EE227F40678138B0A638D07D5C.pdf
34/2015/TT-BNNPTNT 12/10/2015 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam Hết hiệu lực 267F1C0B6AFD448CBF5A60BED4F39F0E.rar
33/2015/TT-BNNPTNT 08/10/2015 Quy định về giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ Đã ban hành 88ED71E3B75C47478D2A50E8FB27D769.rar
31/2015/TT-BNNPTNT 06/10/2015 Quy định về giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi Đã ban hành 520C9BC91C8D47069018B78570EB3C24.doc
29/2015/TT-BNNPTNT 04/09/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi  Đã ban hành 9F7863EE27F84A1CA5BE19AB674F1843.doc
02/VBHN-BYT 15/06/2015 Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm Đã ban hành 15872D650B364CB7824EBFE86D38A161.pdf
8/2015/TT-BYT 11/05/2015 Thông tư sửa đổi bổ sung một số quy định của Thông tư 27/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm Đã ban hành 686C8041633E4388AEBF6A5D0AC9F3C1.rar
16/VBHN-BNNPTNT 05/05/2015 Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi  Đã ban hành A8C2CE4F3019472BBEA847D5F53E6B40.doc
12/2015/TT-BNNPTNT 16/03/2015 Hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu Đã ban hành 937134060D8C4D2898C2345A8CC1AC7E.doc
06/2015/TT-BNNPTNT 14/02/2015 Sửa đổi khoản 2 Điều 18 Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi  Đã ban hành A531894023EB47149F7E19A79D12EF50.doc
03/2015/TT-BNNPTNT 29/01/2015 Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam Hết hiệu lực 42B4C82EFF7F4B95A7B7924ACE6DEA23.rar
34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT 27/10/2014 Thông tư liên tịch Hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn  Đã ban hành 0674922C015B4DA080E095A2A6362B71.doc
1971/QĐ-BYT 04/06/2014 Quyết định 1971/QĐ-BYT ngày 4/6/2014 của Bộ Y tế thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế Đã ban hành 2B063AAF77A8449D935719C187A31FF0.doc
13/2014/TTLT- BYT-BNNPTNT-BCT 09/04/2014 Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm  Đã ban hành 99918E4C3CCC4ADA85745AFC778E6B84.docx
06/VBHN-BNNPTNT 14/02/2014 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Thuỷ sản Đã ban hành 43B89AEF164C42F19C96EDF80926ECFF.rar
02/2014/TT-BNNPTNT 24/01/2014 Quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi  Đã ban hành 96A34C6F275945DE944B30818D50FAB1.doc
24/2013/TT-BYT 14/08/2013 Thông tư số 24/2013/TT-BYT ban hành “Quy định mức giới tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm” của Bộ Y tế  Đã ban hành 067825EB70CD481D9AD2B2D2039D4303.pdf
20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT 01/08/2013 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT “Quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước” Đã ban hành 328357B962C141F5AA2A5927C22C4B47.pdf
11/2013/TT-BYT 23/05/2013 Thông tư số 11/2013/TT-BYT Hướng dẫn chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm  Đã ban hành F3541EBFC41D43B98736802909E628AE.doc
07/2013/TT-BNNPTNT 22/01/2013 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế "QCVN 01-132:2013/BNNPTNT" Đã ban hành 67A5E1C0DADA4D02864B137406CADAC9.rar
45/2012/TT-BCT 28/12/2012 Thông tư Quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương Đã ban hành 8F203F6C97BF419292D321609B06D3D8.rar
39/2012/TT-BCT 20/12/2012 Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu Đã ban hành 55F33EEF22FA4614B81E09CEAA1B9E6E.rar
30/2012/TT-BYT 05/12/2012 Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố Đã ban hành 041F039DD1044944B53E713188E28A71.doc
27/2012/TT-BYT 30/11/2012 Hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm Đã ban hành C502FC67903843C6A7D9791D505CBB90.doc
22/2012/TT-BYT 25/11/2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi Đã ban hành E1C067E489284A5B8612D23CB422CD03.doc
21/2012/TT-BYT 15/11/2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích y tế đặc biệt cho trẻ đến 12 tháng tuổi Đã ban hành F17E1CB0D5494FED8C3957DA7547DBCD.rar
20/2012/TT-BYT 15/11/2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 tháng tuổi Đã ban hành 95A6E59A640B481C81FEEC7B6D946A8F.rar
23/2012/TT-BYT 15/11/2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi Đã ban hành F4C2CB1B89A84E08AED01E5AB1985524.rar
61/2012/TT-BNNPTNT 13/11/2012 Quy định việc giám sát an toàn thực phẩm thủy sản sau thu hoạch Đã ban hành 6D06B028A7A64036B28D33DD2268406E.doc
94/2012/NĐ-CP 12/11/2012 Về sản xuất, kinh doanh rượu Đã ban hành 66BC858DBD1C4B369015B5CC883BB2C5.doc
Trang 1 trong 3 1 2 3 > >>