Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái Tệp đính kèm
34/2010/TT-BNNPTNT 23/06/2010 Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam” Đã ban hành 100B39B8CD764024A9E946E1DB073C9B.doc
30/2010/TT-BNNPTNT 11/05/2010 Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam” Đã ban hành 18FBA8B14E484443B687D5D255A0CFE7.doc
26/2010/TT-BNNPTNT 27/04/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật Đã ban hành E77C54A3353F4C02AD91614B773A1A3A.rar
22/2010/TT-BNNPTNT 06/04/2010 Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam” Đã ban hành 5D24D562DA7F4DBD98EC41D15D65E6F0.doc
21/2010/TT-BNNPTNT 05/04/2010 Bổ sung loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ Đã ban hành 44DD1AA38C8545AD8E875388CF08ED57.doc
12/2010/TT-BNNPTNT 11/03/2010 Ban hành “Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam” Đã ban hành F982D8D3514E4001BA72069E4E5064DD.rar
11/2010/TT-BNNPTNT 10/03/2010 Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam” Đã ban hành FDC3DB88C6BB449A8E98651E8875BCF1.doc
77/2009/TT-BNNPTNT 10/12/2009 Quy định về kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu Đã ban hành 836D06D107EF488BB89524B439CC3088.doc
40/2009/TT-BNN 09/07/2009 Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”  Đã ban hành 1B0C51191BDA43708B2E78CF2A3618A3.doc
131/2008/QĐ-BNN 31/12/2008 Quyết định ban hành Quy chế Kiểm soát vệ sinh an toàn trong thu hoạch nguyễn thể hai mảnh vỏ Đã ban hành 787760B21ACC4B91AC5C2A1859EDF4B1.pdf
124/2008/QĐ-BNN 30/12/2008 Quyết định số 124/2008/QĐ-BNN, ngày 30/12/2008 về việc ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh. Đã ban hành AE6C67A033DB4902A9BBC41FD44B9F19.doc
105/2008/QĐ-BNN 22/10/2008 Quyết định số 105/2008/QĐ-BNN, ngày 22/10/2008 Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”. Đã ban hành 268181980B9D4AC98C956A13DF8B30F4.doc
104/2008/QĐ-BNN 15/10/2008 Quyết định số 104/2008/QĐ-BNN, ngày 21/10/2008 Về việc ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh. Đã ban hành CC314C8F4B674A49854E71579882DB45.doc
98/2008/QĐ-BNN 09/10/2008 Quyết định số 98/2008/QĐ-BNN, ngày 09/10/2008 về việc bổ sung loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ và phân công đơn vị thực hiện khảo nghiệm DUS Đã ban hành 9850181BA5F84C24B2BECD1D84CDE55B.doc
79/2008/QĐ-BNN 08/07/2008 Quyết định số 79/2008/QĐ-BNN ngày 08/7/2008 về việc ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam. Đã ban hành A680AD2E486244778E747BB86E238F7E.doc
69/2008/QÐ-BNN 03/06/2008 Quyết định số 69/2008/QÐ-BNN ngày 03/6/2008 ban hành Danh mục giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm phải chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Đã ban hành A96DBBEAD82641A6836556BAB9324479.doc
64/2008/QÐ-BNN 23/05/2008 Quyết định số 64/2008/QÐ-BNN ngày 23/5/2008 ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm Đã ban hành 0EA1960A68BA4BABA122A38FF4BA4552.doc
50/2008/QĐ-BNN 02/04/2008 Quyết định số 50/2008/QĐ-BNN ngày 02/4/2008 về việc ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh. Đã ban hành 1C56861E05F94D97B85B31E37CC4EBE0.doc
88/2007/TT-BNN 01/11/2007 Hướng dẫn thực hiện quy định về kiểm dịch nội địa  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành ngày 01/11 2007    Đã ban hành 9EACA264ACC94F50956F0C29319C7B97.DOC
89/2007/QĐ-BNN 01/11/2007 Ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành ngày 1/11/ 2007 Thay thế quyết định số 84/2002/QD-BNN ngày 24/9/ 2002 Đã ban hành 6C2626DB35E84BEF9849F2A132021AD4.doc
48/2007/QĐ-BNN 29/05/2007 Ban hành quy định về thủ tục cấp giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với các vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt nam Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành ngày 29/5/ 2007. Đã ban hành CF803B3FE0DD405EA0843FF92B62CF37.doc
02/2007/NĐ-CP 05/01/2007 Quy định về lĩnh vực Kiểm dịch thực vật Chính phủ ban hành ngày 5/1/ 2007 Thay thế Điều lệ Kiểm dịch thực vật ban hành kèm theo Nghị định 58/2002/ND-CP ngày 3/6/ 2002 của Chính phủ. Đã ban hành 5012CE8DC78349369703F8C7FE5A86C3.doc
TCVN 3937-2007 01/01/2007 Thuật ngữ và định nghĩa về kiểm dịch thực vật Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành Đã ban hành
TCVN 7668:2007 01/01/2007 (ISPM No 11)  Phân tích nguy cơ dịch hại đối với dịc hại KDTV bao gồm phân tích nguy cơ về môi trường và sinh vật sống biến đổi gen. Đã ban hành B7623FD8C2954EEEAB56A90CC0BF1DD7.pdf
TCVN 7666: 2007 01/01/2007 (ISPM No 20) Hướng dẫn về hệ thống quy định nhập khẩu. Đã ban hành
TCVN 7669: 2007 01/01/2007 (ISPM No 10) Yêu cầu đối với việc thiết lập các khu vực và địa điểm sản xuất không nhiễm dịch hại Đã ban hành
TCVN 7667:2007 01/01/2007 (ISPM No 23) Hướng dẫn kiểm tra Đã ban hành
4096 /QĐ-BNN-KHCN 29/12/2006 TCN 336: 2006 – Phương pháp kiểm tra các loại củ, quả xuất nhập khẩu và quá cảnh. TCN 949: 2006 – Quy trình giám định mọt Trogoderma granarium Everts và Trogoderma inclusum Laconte là đối tượng KDTV của Việt nam. TCN 950: 2006 – Phương pháp kiểm tra các loại cây xuất khẩu và quá cảnh. TCN 950: 2006 – Phương pháp kiểm tra các loại cây xuất khẩu và quá cảnh. TCN 951:2006 – Quy định đối với chứng nhận Kiểm dịch thực vật TCN 952: 2006 – Quy trình kỹ thuật xông hơi khử trùng tàu biển, xà lan bằng Methyl bromide. TCN 953: 2006 – Quy trình khử trùng ngài củ khoai tây bằng Methyl bromide trên khoai tây nhập khẩu. TCN 954: 2006 – Quy trình giám định nhóm ruồi đục quả thuộc giống Anastrepha là đối tượng KDTV của VN TCN 955: 2006 – Quy trình phân tích nguy cơ dịch hại đối với thực vật và sản phẩm thực vật nhập khẩu. TCN 956: 2006 – Quy trình lưu trữ,bảo quản và vận chuyển mẫu trong kiểm dịch thực vật TCN 957:2006 – Quy trình giám định nhóm ruồi đục quả thuộc giống Bactrocera là đối tượng KDTV của VN TCN 958: 2006 – Quy trình xuất nhập khẩu hạt giống. TCN 959: 2006 Quy trình giám định tuyến trùng  Ditylenchus dispaci và Ditylenchus destructor TCN 960: 2006 Quy trình kiểm dịch thực vật TCN 961: 2006 Quy trình xác định và công nhận tính tương đương của các biện pháp kiểm dịch thực vật TCN 962 : 2006 – Quy trình giám định nhóm ruồi đục quả thuộc giống Ceratilis là đối tượng KDTV của VN Hết hiệu lực
59/2006/NĐ-CP 12/06/2006 Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện. Chính phủ ban hành ngày 12/6/2006 Đã ban hành 93F2DBA352FD4C2F962A8DFFA2432A83.doc
TCVN 7516: 2006 01/01/2006 (ISPM No 6) Hướng dẫn giám sát dịch hại Đã ban hành
TCVN 7517: 2006 01/01/2006 (ISPM No 8) Xác định tình trạng dịch hại trong một vùng Đã ban hành
73/2005/QĐ-BNN 14/11/2005 Ban hành danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước CHXHCN Việt nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành ngày 14/11/ 2005 Đã ban hành D76FE9E6C1724327896DB316FBB0063A.doc
19/2005/QĐ-BNN 24/03/2005 Ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật sử dụng cho cây rau Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành ngày 24/3/2005 Đã ban hành 34BF0DFB0B8E43BFB52124AF2E90DF03.doc
TCVN 7515: 2005 01/01/2005 (ISPM No 4) yêu cầu để thiết lập các vùng không nhiễm dịch hại Đã ban hành
02/2004/TT-BCN 31/12/2004 Hướng dẫn thực hiện Nghị định 13/2003 NĐ-CP của Chính phủ quy định Danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ. Bộ Công nghiệp ban hành ngày 31/12/2004 Đã ban hành D1A8225A1D5A4F968BB923F14643649B.doc
115/2003/QĐ-BNN 15/10/2003 Ban hành tiêu chuẩn ngành 10 TCN 582/2003; 583/2003; 584/2003; 585/2003. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành ngày October 15/10/2003 Đã ban hành AE21DB9042F64A3CB747C8CA7E10ECC0.pdf
61/2003/QĐ-BNN 07/05/2003 Ban hành hệ thống biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành ngày 07/5/2003 Đã ban hành 6A4806007DA1409FB7913FA0E420B19E.doc
26/2003/NĐ-CP 19/03/2003 Quy định vè xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật Chính phủ ban hành ngày 19/3/2003 Thay thế Nghị định  78/CP ngày 29/11/1996 của Chính phủ Đã ban hành 651505CC16994ECF8DF1F278C6CE1FBA.doc
71/2003/TT-BNN 19/03/2003 Hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 26/2003/ND-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày  25/6/ 2003 Đã ban hành 56027A52AB2B4B319D242412F5C983B5.doc
17/2003/TTLT/BTC- BNN&PTNT-BTS 14/03/2003 Hướng dẫn việc kiểm tra giám sát ien hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện kiểm dịch động vật, thực vật và thủy sản Liên Bộ Tài chính, Nông nghiệp và PTNT và Thủy sản ban hành ngày 14/3/2003 Đã ban hành EBA0ED2A208840EABCBF5C998977BF8C.doc
142/2002/QĐ-BNN 06/12/2002 Ban hành tiêu chuẩn ngành 10 TCN 549/2002; 550/2002 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành ngày 6/12/2002 Đã ban hành ED5D2671822940779E4415746BF0D515.doc
89/2002/QĐ-BNN 08/10/2002 Ban hành quy định về kiểm dịch thực vật đối với giống cây trồng và sinh vật có ích nhập khẩu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành ngày 08/10/ 2002 Hết hiệu lực B22D22B132344629B3CBB9C9745F2374.doc
88/2001/QĐ-BNN 05/09/2001 Ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trên cây chè Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành ngày 5/9/ 2001 Đã ban hành BD879D4A209F4D2CBD83B35CB9EDFD45.doc
TCVN 6907-2001 01/01/2001 (ISPM No 1) Các nguyên tắc kiểm dịch thực vật ien quan đến thương mại quốc tế. Đã ban hành
TCVN 4731-89 04/09/1989 Phương pháp lấy mẫu kiểm dịch thực vật Ủy ban khoa học và Kỹ thuật nhà nước ban hành ngày 4/9/1989 Đã ban hành
Trang 2 trong 2 << < 1 2