Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái Tệp đính kèm
29/2011/TT-BNNPTNT 15/04/2011 Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam Đã ban hành 49EF53A593E141EA9380DB8DB8EF006B.zip
28/2011/TT- BNNPTNT 15/04/2011 Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu  Đã ban hành 656363AB64964C0495DD4132C8FC87FA.rar
14/2011/TT-BYT 01/04/2011 Hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm Đã ban hành 2E3DF026C51A4AE7ADD200665AE53CBE.rar
13/2011/TT-BYT 31/03/2011 Hướng dẫn phân tuyến các nhiệm vụ, chỉ tiêu kiểm nghiệm và quy trình kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành y tế Đã ban hành BD5F166BB9AF43D3953A31BBF8CCACDF.doc
08/2011/TT-BNNPTNT 14/02/2011 Quy định trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận phòng chẩn đoán, xét nghiệm bệnh thủy sản Đã ban hành 91A12E71C0A2485997AF3D2B3481D3E0.rar
03/2011/TT-BNNPTNT 21/01/2011 Quy định về truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thuỷ sản  Đã ban hành 703390A405DF4BF198FB8494EF495CA3.doc
03/2011/TT-BNNPTNT 21/01/2011 Quy định về truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản Đã ban hành DDBD9D7F43D24646B8418A2F6588F96C.doc
05/2011/TT-BYT 13/01/2011 Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thực phẩm bổ sung vi chất dinh duỡng Đã ban hành 232B2C57338F4C0D8A158742AC2C639F.zip
04/2011/TT-BYT 13/01/2011 Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thực phẩm bổ sung vi chất dinh duỡng Đã ban hành A8466B3B1A154587A0B583CB30597CBD.zip
03/2011/TT-BYT 13/01/2011 Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thực phẩm bổ sung vi chất dinh duỡng Đã ban hành 41B314D00D4E41DC8A7B54C73DA5822D.zip
02/2011/TT-BYT 13/01/2011 Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm hoá học trong thực phẩm Đã ban hành BF32808F2D274ACDA1166360B5939E93.pdf
01/2011/TT-BYT 13/01/2011 Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm Đã ban hành 7334C17F7CEB4266A62B475A196D7EAA.zip
01/2011/TT-BNNPTNT 05/01/2011 Quy định về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục các loài thuỷ sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 82/2008/QĐ-BNN ngày 17/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  Hết hiệu lực 8FF1982FD5B54433AF558C708226C19C.doc
44/2010/TT-BYT 27/12/2010 Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm Đã ban hành 027D2CB97B0D4C14B96A5644BC6981EF.rar
45/2010/TT-BYT 22/12/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn Đã ban hành AFC102DDEEF5483494020FCE30247236.rar
41/2010/TT-BYT 18/12/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa lên men Đã ban hành BD7B8AEAA15541C99B34E6D6FFF3EEC3.rar
71/2010/TT-BNNPTNT 10/12/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật Đã ban hành F958D123543F4BC2860C90E230AA3DB1.zip
70/2010/TT-BNNPTNT 08/12/2010 Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam Đã ban hành FAA2D6BD783740EE9AEBE15512E96910.rar
65/2010/TT-BNNPTNT 05/11/2010 Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng và Danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam Đã ban hành 2B4B160AB831436FAF1C550D46869A8D.rar
64/2010/TT-BNNPTNT 04/11/2010 Về việc đưa các sản phẩm có chứa Trifluralin ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam Đã ban hành 196C25031780489BB4DEAE10290D2D4F.doc
57/2010/TT-BNNPTNT 04/10/2010 Ban hành định mức nhập, xuất, bảo quản giống lúa, giống ngô Dự trữ Nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý Đã ban hành 533BB7E2A47345ED84FF7D60E4703650.doc
55/2010/TT-BNNPTNT 28/09/2010 Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam” Đã ban hành 7413927B68E04FCF8CB14BC3AFC25706.doc
54/2010/TT-BNNPTNT 15/09/2010 Quy định việc kiểm tra, giám sát các chất thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi  Đã ban hành ABC09415A06F4EE3835685D987CA0E93.doc
53/2010/TT–BNNPTNT 10/09/2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 86/2005/QĐ - BNN ngày 26/12/2005 và Thông tư số 06/2010/TT - BNNPTNT ngày 02/02/2010 Hết hiệu lực một phần 2CE6F1AF27154C3BBF4B9186EFD348D8.doc
52/2010/TT-BNNPTNT 09/09/2010 Hướng dẫn khảo nghiệm, công nhận, đặt tên phân bón mới Đã ban hành 9C770FAEDDDE48C6AE6BB0AA685561E4.rar
51/2010/TT-BNNPTNT 08/09/2010 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT và Thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT Đã ban hành 3A9672716A73422AB7C52F0E49C29CB4.pdf
50/2010/TT-BNNPTNT 30/08/2010 Sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn    Đã ban hành E187B7C02EE54E98BA3732A6E386D263.doc
49/2010/TT-BNNPTNT 24/08/2010 Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam” Đã ban hành C1E36E3B0E7845C69A1DAE295E98A484.doc
45/2010/TT-BNNPTNT 22/07/2010 Quy định điều kiện cơ sở, vùng nuôi cá tra thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Đã ban hành 96F8BD835DE64B94B8CB6774E8EF58B1.doc
44/2010/TT-BNNPTNT 22/07/2010 Quy định điều kiện cơ sở, vùng nuôi tôm sú, tôm chân trắng thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Đã ban hành CC3A0989CE61467C93DF56AED672D16C.doc
47/2010/TT- BNNPTNT 22/07/2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Quyết định 71/2007/QĐ-BNN ngày 06/8/2007; Quyết định 98/2007/QĐ-BNN ngày 03/12/2007; Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 và Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 Đã ban hành 61FC4A7CA59A411997806A0698E25A82.doc
41/2010/TT-BNNPTNT 05/07/2010 Qui định việc kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản Đã ban hành DAF3FF74ECFD4DADBD88ED59BC3B3651.doc
40/2010/TT-BNNPTNT 29/06/2010 Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam” Đã ban hành 0F34A1CFC4624C36A205144A975DF45B.rar
37/2010/TT-BNNPTNT 25/06/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm Nông sản Đã ban hành F41E4B8819A9420FB3DE581174945617.DOC
36/2010/TT-BNNPTNT 24/06/2010 Ban hành Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón Đã ban hành 5093D2C1E7D54D58BA68133BFE14A83B.rar
34/2010/TT-BNNPTNT 23/06/2010 Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam” Đã ban hành 100B39B8CD764024A9E946E1DB073C9B.doc
33/2010/TT-BNNPTNT 22/06/2010 Ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh” Đã ban hành C125B5AD9A5F407FB86CCC024CCEBCFA.doc
55/2010/QH12 17/06/2010 Luật an toàn thực phẩm Đã ban hành 248E00DB7FD1428FBB191B8BB2966F34.DOC
35/2010/TT-BYT 02/06/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn Đã ban hành 5D2CBD2AA38B4D98A61C4A6A6ADE194E.rar
34/ 2010/TT-BYT 02/06/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai Đã ban hành 13A4F4539E1F4F53BC6D78EED565FA47.rar
33/2010/TT-BYT 02/06/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm chất béo từ sữa Đã ban hành 74780BF853F64603B0627E4E49E2C99A.rar
32/2010/TT-BYT 02/06/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm phomat Đã ban hành 04117415FC354DFDA94A5DDBAECAEC04.rar
31/2010/TT-BYT 02/06/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng bột Đã ban hành 03AC5138726A45C08A6F64DADFC5B016.rar
30/2010/TT-BYT 02/06/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng Đã ban hành 1713AEE5A8BE4B7E970D7582D1306C06.rar
28/2010/TT-BYT 20/05/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất điều chỉnh độ acid Đã ban hành B3989A572A944AD696CB2454503D7B89.zip
26/2010/TT-BYT 20/05/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất làm rắn chắc Đã ban hành 1DA50B4C9FB547CE9FF5149A4893CD3E.zip
25/2010/TT-BYT 20/05/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất ngọt tổng hợp Đã ban hành DA900B1BCFAE4DAC8B0E1D487A877C7C.zip
24/2010/TT-BYT 20/05/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất chống tạo bọt Đã ban hành 2109A88E0574439194DEE90B07AE0720.zip
23/2010/TT-BYT 20/05/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất chống oxy hóa Đã ban hành 137CC5296AA94556B9DC1E830447AAC1.zip
22/2010/TT-BYT 20/05/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất giữ màu Đã ban hành 56B38743E26D440F9A608660D794DDBA.zip
Trang 5 trong 8 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>