Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái Tệp đính kèm
64/2005/QĐ-BNN 13/10/2005 Ban hành Danh mục các bệnh phải công bố dịch, các bệnh nguy hiểm của động vật; các bệnh phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc Đã ban hành E4DF9FFCC75A40A49F56BF38A66C34B5.doc
128/NĐ-CP 11/10/2005 Nghị định 128/NĐ-CP về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản Đã ban hành C0AB335ED2B44246B7565B374CFF78F7.doc
46/2005/QĐ-BNN 25/07/2005 Ban hành Danh mục đối tượng kiểm tra vệ sinh thú y; Danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y; Danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn vệ sinh thú y   Đã ban hành 668A65B37F66461998D2A5746835F05C.doc
48/2005/QĐ-BNN 25/07/2005 Quy định mẫu dấu kiểm soát giết mổ, tem kiểm tra vệ sinh thú y Đã ban hành 12BF6DC2B6D945CD848AD09FD8E71066.doc
99/2005/QĐ-TTG 09/05/2005 QĐ thành lập Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam Đã ban hành 79B8D69A4AB640A7BC073C533C2A0B98.pdf
19/2005/QĐ-BNN 24/03/2005 Ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật sử dụng cho cây rau Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành ngày 24/3/2005 Đã ban hành 34BF0DFB0B8E43BFB52124AF2E90DF03.doc
33/2005/NĐ-CP 15/03/2005 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y  Hết hiệu lực F16716E29DE84B1CB2B2097B6F18AE2E.pdf
03/2005/CT-BTS 07/03/2005 Chỉ thị số 03/2005/CT-BTS của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc tăng cường kiểm soát dư lượng, hóa chất kháng sinh có hại trong hoạt động thủy sản Đã ban hành 311B42CC83A64530BC1ECE3F7B9C0ABA.doc
TCVN 7515: 2005 01/01/2005 (ISPM No 4) yêu cầu để thiết lập các vùng không nhiễm dịch hại Đã ban hành
02/2004/TT-BCN 31/12/2004 Hướng dẫn thực hiện Nghị định 13/2003 NĐ-CP của Chính phủ quy định Danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ. Bộ Công nghiệp ban hành ngày 31/12/2004 Đã ban hành D1A8225A1D5A4F968BB923F14643649B.doc
163/2004/NĐ-CP 07/09/2004 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm Đã ban hành 01A7472BDED44123AC0CCF223A22A30F.doc
18/2004/PL-UBTVQH11 29/04/2004 Pháp lệnh Thú Y   Đã ban hành 29F0E38521F84D9B87D7C694E9BEEB0A.doc
16/2004/PL-UBTVQH11 05/04/2004 Pháp lệnh số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 05/4/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về giống vật nuôi. Đã ban hành 3E8A27A3D0B04D9EAA6385A902DC48E4.doc
01/2004/QÐ-BTS 14/01/2004 Quyết định số 01/2004/QÐ-BTS của Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành tiêu chuẩn ngành số 28TCN 193:2004, Vùng thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ- Điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Đã ban hành 24CA3A7AD7934E22A5C1AFD4EAC265A2.doc
788/TY-QLT 05/12/2003 Hướng dẫn Đăng ký để được phép lưu hành thuốc thú y tại Việt Nam Đã ban hành EAACD86C15A74D589B292E361C6AC3C8.pdf
115/2003/QĐ-BNN 15/10/2003 Ban hành tiêu chuẩn ngành 10 TCN 582/2003; 583/2003; 584/2003; 585/2003. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành ngày October 15/10/2003 Đã ban hành AE21DB9042F64A3CB747C8CA7E10ECC0.pdf
61/2003/QĐ-BNN 07/05/2003 Ban hành hệ thống biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành ngày 07/5/2003 Đã ban hành 6A4806007DA1409FB7913FA0E420B19E.doc
26/2003/NĐ-CP 19/03/2003 Quy định vè xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật Chính phủ ban hành ngày 19/3/2003 Thay thế Nghị định  78/CP ngày 29/11/1996 của Chính phủ Đã ban hành 651505CC16994ECF8DF1F278C6CE1FBA.doc
71/2003/TT-BNN 19/03/2003 Hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 26/2003/ND-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày  25/6/ 2003 Đã ban hành 56027A52AB2B4B319D242412F5C983B5.doc
17/2003/TTLT/BTC- BNN&PTNT-BTS 14/03/2003 Hướng dẫn việc kiểm tra giám sát ien hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện kiểm dịch động vật, thực vật và thủy sản Liên Bộ Tài chính, Nông nghiệp và PTNT và Thủy sản ban hành ngày 14/3/2003 Đã ban hành EBA0ED2A208840EABCBF5C998977BF8C.doc
17/2003/TTLT/BTC-BNN-BTS 14/03/2003 Hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch thủy sản Đã ban hành F9026F970CBD477FBB3A050E84C4E97D.doc
142/2002/QĐ-BNN 06/12/2002 Ban hành tiêu chuẩn ngành 10 TCN 549/2002; 550/2002 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành ngày 6/12/2002 Đã ban hành ED5D2671822940779E4415746BF0D515.doc
89/2002/QĐ-BNN 08/10/2002 Ban hành quy định về kiểm dịch thực vật đối với giống cây trồng và sinh vật có ích nhập khẩu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành ngày 08/10/ 2002 Hết hiệu lực B22D22B132344629B3CBB9C9745F2374.doc
62/2002/QĐ-BNN 11/07/2002 Quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Đã ban hành 3D91B0F866E9465E9953A4C693437A86.doc
02/2002/QÐ-BTS 23/01/2002 Quyết định số 02/2002/QÐ-BTS của Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành tiêu chuẩn ngành số 28TCN 174:2002, số 28TCN 175:2002, số 28TCN 176:2002 Đã ban hành A915D1D696DF4DAF8FE7EBB5058E7A34.doc
774/QĐ-BTS 20/09/2001 Quyết định 774/QĐ-BTS của Bộ trưởng Bộ Thủy sản giao nhiệm vụ kiểm soát ATVS vùng thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ và kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong thủy sản nuôi Đã ban hành
88/2001/QĐ-BNN 05/09/2001 Ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trên cây chè Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành ngày 5/9/ 2001 Đã ban hành BD879D4A209F4D2CBD83B35CB9EDFD45.doc
TCVN 6907-2001 01/01/2001 (ISPM No 1) Các nguyên tắc kiểm dịch thực vật ien quan đến thương mại quốc tế. Đã ban hành
760/2000/QÐ-BTS 08/09/2000 Quyết định số 760/2000/QÐ-BTS của Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành tiêu chuẩn Ngành số 28TCN 139:2000, số 28TCN 156:2000, số 28TCN 163:2000, số 28TCN 164:2000,  số  28TCN165:2000, Đã ban hành CF10CA56E7324BA4BED28A8D088C2BE0.doc
04/2000/CT-BTS 09/08/2000 Chỉ thị số 04/2000/CT-BTS của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc cấm đưa tạp chất vào nguyên liệu thủy sản Đã ban hành CB12AF8BAEF2422191911F9F59806C0E.doc
649/2000/QĐ-BTS 04/08/2000 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 649/2000/QĐ-BTS của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc kiểm tra, công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đạt tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Đã ban hành B69746B7C9FF4ABC909290F0C5616C33.doc
650/2000/QĐ-BTS 04/08/2000 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 650/2000/QĐ-BTS của Bộ trưởng Bộ thủy sản về việc kiểm tra và chứng nhận nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản Đã ban hành A27C4A15FDA5431E8D0E45B765CDE3F3.doc
664/1999/QÐ-BTS 30/09/1999 Quyết định số 664/1999/QÐ-BTS của Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành tiêu chuẩn ngành số 28TCN 135:1999, số 28TCN 136:1999, số 28TCN 137:1999, số 28TCN 138:1999 Tiêu chuẩn ngành số 28TCN 135:1999 Tàu cá – Điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Tiêu chuẩn ngành số 28TCN 136:1999, Cơ sở sản xuất nhuyễn thể hai mảnh vỏ - Điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Tiêu chuẩn ngành số 28TCN 137:1999, Cơ sở sản xuất đồ hộp thủy sản – Điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Đã ban hành 461F652ECBAF4CA0956AB1FB92CEF66C.doc
641/1999/QĐ-BTS 22/09/1999 Quyết định 641/1999/QĐ-BTS của Bộ trưởng Bộ Thủy sản phê duyệt chương trình kiểm soát an toàn vệ sinh trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ Đã ban hành
67/1999/QĐ-BNN-TY 20/04/1999 Ban hành Quy định về điều kiện và kiểm tra vệ sinh thú y đối với cơ sở chế biến, kinh doanh sản phẩm động vật Đã ban hành 28AD3F562C0D47098CE189B5F75AD4A9.doc
08/1999/CT-TTg 15/04/1999 Về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đã ban hành F476746FF5034F9C8CA12BD9D0892DB0.doc
732/1998/QĐ-BTS 16/12/1998 Quyết định số 732/1998/QĐ-BTS của Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành tiêu chuẩn ngành số 28TCN 129:1998, Cơ sở chế biến thủy sản – Chương trình QLCL và an toàn thực phẩm theo HACCP Đã ban hành F3720B0BEA1F47F2985D1050EEAC9F2C.doc
686/1998/QĐ-BTS 18/11/1998 Quyết định số 686/1998/QĐ-BTS của Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành tiêu chuẩn ngành số 28TCN 130:1998, Cơ sở chế biến thủy sản – Điều kiện chung đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Đã ban hành
386b/QĐ/KHCN 31/07/1997 Quyết định 386b/QĐ/KHCN của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc ban hành Quy chế kiểm soát an toàn vệ sinh trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ Đã ban hành
317/QĐ-BTS 03/07/1997 Quyết định 317/QĐ-BTS của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc áp dụng các quy định kỹ thuật của EU trong kiểm soát an toàn vệ sinh thủy sản Đã ban hành
194 NN-TY/QĐ 31/03/1994 Ban hành Quy định về thủ tục đăng ký sản xuất, kinh doanh, thử nghiệm thuốc thú y, giống vi sinh vật dùng trong thú y. Đã ban hành
TCVN 4731-89 04/09/1989 Phương pháp lấy mẫu kiểm dịch thực vật Ủy ban khoa học và Kỹ thuật nhà nước ban hành ngày 4/9/1989 Đã ban hành
941 NN-TY/QĐ 01/06/1988 Quy định về phòng và chống nhiệt thán gia súc Đã ban hành
Trang 8 trong 8 << < 1 2 3 4 5 6 7 8