Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái Tệp đính kèm
21/2010/TT-BYT 20/05/2010 Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm Đã ban hành 4CE862DC667244F39626B92774D5164B.zip
30/2010/TT-BNNPTNT 11/05/2010 Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam” Đã ban hành 18FBA8B14E484443B687D5D255A0CFE7.doc
29/2010/TT- BNNPTNT 06/05/2010  Ban hành “Danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu, sản xuất lưu thông trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” Hết hiệu lực 1C855F496AA14CA986335AA20F53B047.doc
28/2010/TT-BNNPTNT 04/05/2010 Ban hành Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam đợt I năm 2010 Đã ban hành 048FAE6649934F32B183BB1399E59791.rar
26/2010/TT-BNNPTNT 27/04/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật Đã ban hành E77C54A3353F4C02AD91614B773A1A3A.rar
25/2010/TT-BNNPTNT 08/04/2010 Hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu Đã ban hành 4B8C3C0613CA4105A8128811853BE6F0.zip
25 /2010/TT-BNNPTNT 08/04/2010 Hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu  Đã ban hành E90A7EF8132F4F9E871954421C0956F6.doc
22/2010/TT-BNNPTNT 06/04/2010 Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam” Đã ban hành 5D24D562DA7F4DBD98EC41D15D65E6F0.doc
21/2010/TT-BNNPTNT 05/04/2010 Bổ sung loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ Đã ban hành 44DD1AA38C8545AD8E875388CF08ED57.doc
19/2010/TT-BNNPTNT 02/04/2010 Ban hành danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam Đã ban hành CACD1C1CC207418A8ECD25ECF42D5821.rar
13/2010/TT-BNNPTNT 12/03/2010 Ban hành Danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam Đã ban hành 87BC0C9AE5A84371BEA18777A33D63D9.doc
12/2010/TT-BNNPTNT 11/03/2010 Ban hành “Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam” Đã ban hành F982D8D3514E4001BA72069E4E5064DD.rar
11/2010/TT-BNNPTNT 10/03/2010 Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam” Đã ban hành FDC3DB88C6BB449A8E98651E8875BCF1.doc
09/2010/TT-BNNPTNT 26/02/2010 Ban hành các yêu cầu đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến sản phẩm cá tra, basa xuất khẩu Đã ban hành 9941D1BBABB148FFB6C4DD6DBA9A6820.doc
09/2010/TT-BNNPTNT 26/02/2010 Ban hành các yêu cầu đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến sản phẩm cá tra, basa xuất khẩu  Đã ban hành B9A544468AE64F9DAD4D27ADBB7D60F0.doc
05/2010/TT-BNNPTNT 22/01/2010 Hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản trước khi đưa ra thị trường Đã ban hành 6D9129E6D3CD4D25AFB504AFDDB486F9.doc
01/2010/TT-BNNPTNT 07/01/2010 Ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh Đã ban hành 6D5F62A2EA9546BBA65229E52DA5B905.doc
77/2009/TT-BNNPTNT 10/12/2009 Quy định về kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu Đã ban hành 836D06D107EF488BB89524B439CC3088.doc
56/2009/TT-BNNPTNT 07/09/2009 Kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản trước khi ra thị trường Đã ban hành E59DE8599DE64169A15273B814DD16B7.pdf
168 /QÐ-CN-TĂCN 04/08/2009 Quyết Định Số:168 /QÐ-CN-TĂCN Về việc Chỉ định phòng thử nghiệm kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi Đã ban hành F6F22102C3264B98A2D8502282515F2C.doc
168/QÐ-CN-TACN 04/08/2009 Quyết Định Số:168 /QÐ-CN-TĂCN Về việc Chỉ định phòng thử nghiệm kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi   Đã ban hành 1090AD49DC424DA4B180399366F1B820.doc
40/2009/TT-BNN 09/07/2009 Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”  Đã ban hành 1B0C51191BDA43708B2E78CF2A3618A3.doc
993/QĐ-TTg 08/07/2009 Về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm Đã ban hành 69676A8697DC40789F5455773BF1B38E.zip
34/2009/NQ-QH12 19/06/2009 Nghị quyết của Quốc hội số 34/2009/NQ-QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 đẩy mạnhnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm Đã ban hành 07149336DA2048488A14E1C5C3223896.doc
27/2009/TT-BNN 28/05/2009 Thông tư số 27 ngày 28.5.2009 Ban hành quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào và Cămpuchia vào Việt Nam Đã ban hành 1622C0EC681E4BAEB5149B328D998DFE.pdf
22/2009/TT-BNN 28/04/2009 Thông tư hướng dẫn yêu cầu về giống vật nuôi, kiểm dịch vận chuyển giống vật nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh phát triển trăn nuôi Hết hiệu lực 51C44135D20047F187585498B7083089.pdf
54/QĐ-CN-GSL 13/04/2009 Quyết định Về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật cho sản phẩm khoáng KL01 (công thức số 3 và số 4) dùng làm thức ăn cho bò Đã ban hành 875AF7A1935947708D6BBB61848F66B9.doc
408/QĐ-TTg 31/03/2009 Kiện toàn ban chỉ đạo liên ngành trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm Đã ban hành 4EABB2601B57433F8C65B9E2630C3E91.zip
44/QÐ-CN-TACN 24/03/2009 Quyết định 44 về việc Chỉ định phòng thử nghiệm kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi Đã ban hành B8F90790A31444249A88BFBB46E6A745.doc
44/QÐ-CN-TACN 24/03/2009 Quyết định 44 về việc Chỉ định phòng thử nghiệm kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi  Đã ban hành 0E5CF89922214F55BC4301A1876B7756.doc
06/2009/NĐ-CP 22/01/2009 Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá Đã ban hành D4430234CEFA41719E099323A65E45E5.pdf
111 /QĐ-BNN-QLCL 14/01/2009 Quyết định ban hành Đề án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm rau, quả, chè và thịt giai đoạn 2009-2015 Đã ban hành 9835E1E25D964B5A94EEEA1907BA3ECA.doc
130/2008/QĐ-BNN 31/12/2008 Quyết định ban hành Quy chế kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm dộng vật thủy sản nuôi Đã ban hành 86A8F10FCC7248B885FDEC454308D921.pdf
131/2008/QĐ-BNN 31/12/2008 Quyết định ban hành Quy chế Kiểm soát vệ sinh an toàn trong thu hoạch nguyễn thể hai mảnh vỏ Đã ban hành 787760B21ACC4B91AC5C2A1859EDF4B1.pdf
124/2008/QĐ-BNN 30/12/2008 Quyết định số 124/2008/QĐ-BNN, ngày 30/12/2008 về việc ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh. Đã ban hành AE6C67A033DB4902A9BBC41FD44B9F19.doc
4015/QÐ-BNN-CN 17/12/2008 Quyết định số 4015/QĐ-BNN-CN, ngày 17 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tạm thời chỉ định phòng thử nghiệm, phân tích chất melamine trong nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản  Đã ban hành 9301E254D1F04F8F8B87D91CB0C478D8.doc
4015/QĐ-BNN-CN 17/12/2008 Quyết định số 4015/QĐ-BNN-CN, ngày 17 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tạm thời chỉ định phòng thử nghiệm, phân tích chất melamine trong nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản Đã ban hành BE26C09B144B40879ACA2B5020608999.doc
121 /2008/QĐ-BNN 17/12/2008 Quyết định số 121 /2008/QĐ-BNN, ngày 17 tháng 12 năm 2008 Ban hành “Quy chế chứng nhận cơ sở thực hiện quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong”. Đã ban hành AD29CB33C6034D7EA53BD228F29B3A94.doc
117/2008/QĐ-BNN 11/12/2008 Quyết định Ban hành Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (Thay thế VB số 649/2000/QĐ-BTS) Đã ban hành
118/2008/QĐ-BNN 11/12/2008 Quyết định ban hành Quy chế kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản Đã ban hành F7578E4B0B76472C85C8207623FF7540.doc
38/2008/QĐ-BYT 11/12/2008 Quy định mức giới hạn tối đa của Melamine nhiễm chéo trong thực phẩm Đã ban hành 22CB00575F154173AFD3ECA518021DD5.doc
119/2008/NĐ-CP 28/11/2008 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y     Đã ban hành 4C23C3C5509C42EA9105EC1C2D03C254.doc
3762/QĐ-BNN-CN 28/11/2008 Quyết định số 3762/QĐ-BNN-CN, ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về việc quản lý chất Melamine trong chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản   Đã ban hành 88F0003715C64EF2BDC38DE98A83BAF6.doc
3762/QĐ-BNN-CN 28/11/2008 Quyết định về việc quản lý chất Melamine trong chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản Đã ban hành
187/QĐ-CN-TACN 31/10/2008 Quyết định số 187 /QĐ-CN-TACN ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi Về việc Ban hành Quy chế đánh giá và chỉ định phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi. Đã ban hành 39A874D6E1F54226AEAB786066B1D2C1.doc
187 /QĐ-CN-TACN 31/10/2008 Quyết định số 187 /QĐ-CN-TACN ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi Về việc Ban hành Quy chế đánh giá và chỉ định phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi.  Đã ban hành B014FDD344414F26869A82181FAD8DB2.doc
105/2008/QĐ-BNN 22/10/2008 Quyết định số 105/2008/QĐ-BNN, ngày 22/10/2008 Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”. Đã ban hành 268181980B9D4AC98C956A13DF8B30F4.doc
104/2008/QĐ-BNN 15/10/2008 Quyết định số 104/2008/QĐ-BNN, ngày 21/10/2008 Về việc ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh. Đã ban hành CC314C8F4B674A49854E71579882DB45.doc
98/2008/QĐ-BNN 09/10/2008 Quyết định số 98/2008/QĐ-BNN, ngày 09/10/2008 về việc bổ sung loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ và phân công đơn vị thực hiện khảo nghiệm DUS Đã ban hành 9850181BA5F84C24B2BECD1D84CDE55B.doc
79/2008/NĐ-CP 18/07/2008 Quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm Đã ban hành 689F027F7A3D46DD82B6820234A1BF70.DOC
Trang 6 trong 8 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>