Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái Tệp đính kèm
13/VBHN-BNNPTNT 25/02/2014 Ban hành Quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Đã ban hành 987976AB202D4B53AFDAD7F94B3E96A3.doc
09/VBHN-BNNPTNT 25/02/2014 Về việc đánh dấu gia súc vận chuyển trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu Đã ban hành 9BD8D98DB1F845C1872A4D7E70F8194A.doc
14/VBHN-BNNPTNT 25/02/2014 Thủ tục đăng ký sản xuất, nhập khẩu, lưu hành thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, chế phẩm  sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y Đã ban hành 5277AEB5913D4D06A5C71AA1002254C3.doc
10/VBHN-BNNPTNT 25/02/2014 Ban hành quy định trình tự, thủ tục thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y Đã ban hành EF09D07BB0E64188AA1F85E99E2FA660.doc
08/VBHN-BNNPTNT 25/02/2014 Ban hành Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng Đã ban hành 4A5EDA8436DD47648143E31A5552A913.doc
07/VBHN-BNNPTNT 25/02/2014 Ban hành Quy định kiểm tra chất lượng thuốc thú y Đã ban hành A4F8B41221E8483A9689B38B2416C920.doc
06/VBHN-BNNPTNT 14/02/2014 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Thuỷ sản Đã ban hành CD8D41FAE942455493D15E791C8C49BA.rar
06/VBHN-BNNPTNT 14/02/2014 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Thuỷ sản Đã ban hành 43B89AEF164C42F19C96EDF80926ECFF.rar
02/VBHN-BNNPTNT 14/02/2014 Ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật Đã ban hành A2E63D4F2EB44D3BA41771B61D7DB49C.pdf
04/VBHN-BNNPTNT 14/02/2014 Quy định về kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu Đã ban hành B7C02932E532493D956FC9F02F015E16.doc
02/2014/TT-BNNPTNT 24/01/2014 Quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi  Đã ban hành 96A34C6F275945DE944B30818D50FAB1.doc
53/2013/TT-BNNPTNT 12/12/2013 Quy định về báo cáo dịch bệnh động vật trên cạn Đã ban hành 4A427AD854C94E3C959F9A42B626E207.doc
41/2013/QH13 25/11/2013 Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật Đã ban hành DE00E97FF4EE4707BF2B4F0EF2F7FB8F.pdf
48/2013/TT-BNNPTNT 12/11/2013 Quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu Đã ban hành 6DAB9C69B8A246F7BC00FC38571174CB.rar
24/2013/TT-BYT 14/08/2013 Thông tư số 24/2013/TT-BYT ban hành “Quy định mức giới tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm” của Bộ Y tế  Đã ban hành 067825EB70CD481D9AD2B2D2039D4303.pdf
39/2013/TT-BNNPTNT 12/08/2013 Ban hành Danh mục bổ sung, sửa đổi thức ăn thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam Đã ban hành BFFE726CF5B74B2EA53256B6D820B9FA.rar
38/2013/TT-BNNPTNT 09/08/2013 Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam Đã ban hành
20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT 01/08/2013 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT “Quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước” Đã ban hành 328357B962C141F5AA2A5927C22C4B47.pdf
32/2013/TT-BNNPTNT 14/06/2013 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật Đã ban hành 614EACD3C6DC47E48D355C207638FCB8.rar
31/2013/TT-BNNPTNT 12/06/2013 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định lợn giống Đã ban hành E74672E2C06D41A8B554DF07E2590CD4.rar
28/2013/TT-BNNPTNT 31/05/2013 Ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam; Danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam Hết hiệu lực B422BF43494546238E60B67D7C72AA71.rar
11/2013/TT-BYT 23/05/2013 Thông tư số 11/2013/TT-BYT Hướng dẫn chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm  Đã ban hành F3541EBFC41D43B98736802909E628AE.doc
18/2013/TT-BNNPTNT 14/03/2013 Ban hành Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam Đã ban hành C0293135C9334954AF743F6A9CCA61C6.doc
14/2013/TT-BNNPTNT 25/02/2013 Quy định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Đã ban hành C586C99446D646ED8B8F49E869D34862.doc
11/2013/TT-BNNPTNT 06/02/2013 Ban hành Danh mục bổ sung loài cây trồng được bảo hộ Đã ban hành 5565ECD55BDA4AA8B901C00D9E600A98.doc
08/2013/TT-BNNPTNT 31/01/2013 Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm thức ăn thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam Đã ban hành 821F517EE9D34FC3B02076CEB654EA4F.rar
09/2013/TT-BNNPTNT 31/01/2013 Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam Đã ban hành 70E304318D5D4F72A1A4C6DF1C573B94.doc
07/2013/TT-BNNPTNT 22/01/2013 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế "QCVN 01-132:2013/BNNPTNT" Đã ban hành 67A5E1C0DADA4D02864B137406CADAC9.rar
03/2013/TT-BNNPTNT 11/01/2013 Quản lý thuốc bảo vệ thực vật Đã ban hành 68E57A3996E944C5AA85B9A61F216B9F.doc
45/2012/TT-BCT 28/12/2012 Thông tư Quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương Đã ban hành 8F203F6C97BF419292D321609B06D3D8.rar
Quy trình 26/12/2012 Quy trình kiểm tra vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu biên giới Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn ban hành. Đã ban hành
39/2012/TT-BCT 20/12/2012 Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu Đã ban hành 55F33EEF22FA4614B81E09CEAA1B9E6E.rar
30/2012/TT-BYT 05/12/2012 Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố Đã ban hành 041F039DD1044944B53E713188E28A71.doc
27/2012/TT-BYT 30/11/2012 Hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm Đã ban hành C502FC67903843C6A7D9791D505CBB90.doc
22/2012/TT-BYT 25/11/2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi Đã ban hành E1C067E489284A5B8612D23CB422CD03.doc
21/2012/TT-BYT 15/11/2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích y tế đặc biệt cho trẻ đến 12 tháng tuổi Đã ban hành F17E1CB0D5494FED8C3957DA7547DBCD.rar
20/2012/TT-BYT 15/11/2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 tháng tuổi Đã ban hành 95A6E59A640B481C81FEEC7B6D946A8F.rar
23/2012/TT-BYT 15/11/2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi Đã ban hành F4C2CB1B89A84E08AED01E5AB1985524.rar
61/2012/TT-BNNPTNT 13/11/2012 Quy định việc giám sát an toàn thực phẩm thủy sản sau thu hoạch Đã ban hành 6D06B028A7A64036B28D33DD2268406E.doc
61/2012/TT-BNNPTNT 13/11/2012 Quy định việc giám sát an toàn thực phẩm thủy sản sau thu hoạch Đã ban hành C983218632E245B7B654C664D9793A67.doc
94/2012/NĐ-CP 12/11/2012 Về sản xuất, kinh doanh rượu Đã ban hành 66BC858DBD1C4B369015B5CC883BB2C5.doc
19/2012/TT-BYT 09/11/2012 Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm Đã ban hành 623762F69635426B800288F0774A2966.doc
91/2012/NĐ-CP 08/11/2012 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm Đã ban hành A9BBDF9DF30740A4965D15782847E022.rar
57/2012/TT-BNNPTNT 07/11/2012 Quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi  Đã ban hành AD73102A13BD4100A08BF6A7CAF2119D.doc
16/2012/TT-BYT 22/10/2012 Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm Đã ban hành 7FACC56DE35443CEB0BF0DBEF5D96426.doc
50/2012/TT-BNNPTNT 08/10/2012 Bãi bỏ Quyết định 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008; bãi bỏ một phần Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010, Thông tư 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 Đã ban hành 8FA392883FBF49F99A18836AD9DE3FB9.doc
29/2012/TT-BCT 05/10/2012 Thông tư quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương Đã ban hành A35DEBBA92924E60B20244EF07055E22.rar
49/2012/TT-BNNPTNT 26/09/2012 Ban hành “Danh mục bổ sung giống được phép sản xuất, kinh doanh” Đã ban hành 8005A7C55B5A48B8A5F2F41548FB287C.doc
48/2012/TT-BNNPTNT 26/09/2012 Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt Đã ban hành 4BFE45ABF00F4AEEA5110D168CCAA4B1.doc
47/2012/TT-BNNPTNT 25/09/2012 Quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường Đã ban hành FCC40AE418DB4E9286115348065E026D.doc
Trang 3 trong 8 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>