Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái Tệp đính kèm
45/2012/TT-BNNPTNT 12/09/2012 Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam Đã ban hành 17C0C1F4B5FD4308A3E95BE27B4B3FBC.rar
15/2012/TT-BYT 12/09/2012 Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm Đã ban hành 4E7794835AA649678B6AAFBEF48FA954.doc
44/2012/TT-BNNPTNT 11/09/2012 Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam” Đã ban hành 62FFC26816B44FE291FE77557F52D070.doc
41/2012/TT-BNNPTNT 15/08/2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi Đã ban hành 6C42C2FB468545759E17DF35EC89564A.rar
41/2012/TT-BNNPTNT 15/08/2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi  Đã ban hành E3C2703F08094B768296B5174230C6C3.rar
37/2012/TT-BNNPTNT 30/07/2012 Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam Đã ban hành 724FA90BC40E4B16A65FE49653E24A18.rar
36/2012/TT-BNNPTNT 30/07/2012 Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm thức ăn thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam Đã ban hành A9819C4220BE409682C1E56EEC4BCD7C.rar
31/2012/TT-BNNPTNT 20/07/2012 Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam Đã ban hành 513B7C21ACA441369C9FA8BAAA8A14F2.rar
34/2012/TT-BNNPTNT 20/07/2012 Quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở thu gom, bảo quản và kinh doanh trứng gia cầm ở dạng tươi sống dùng làm thực phẩm Đã ban hành 0AF19DBEA29644509DDD20D39FBAD53D.doc
33/2012/TT-BNNPTNT 20/07/2012 Quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thịt và phụ phẩm ăn được của động vật ở dạng tươi sống dùng làm thực phẩm Đã ban hành 8ACC8D69F5074D82874F12289DA62BF3.doc
30/2012/TT-BNNPTNT 03/07/2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh thú y Đã ban hành 4B8E72D488C9496EACDBF3D4EB3D1F7B.rar
26/2012/TT-BNNPTNT 25/06/2012 Ban hành Danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm được phép lưu hành tại Việt Nam  Đã ban hành 11A48F19C3164A06AA4194ADD4611925.rar
24/2012/TT-BNNPTNT 19/06/2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng Đã ban hành 4BA33C06134649E1A1509299DFDB7379.rar
23/2012/TT-BNNPTNT 18/06/2012 Sửa đổi, bổ sung một số quy định của các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi ban hành kèm theo Thông tư số 81/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  Đã ban hành 08BC0CE4FF8D46748CF367F01B6804BF.doc
21/2012/TT-BNNPTNT 05/06/2012 Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam” Đã ban hành 7BEF0BBF12A24C1C816132EBD62E4013.doc
07/2012/TT-BYT 15/05/2012 Danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm Đã ban hành C459E267933C4834A7FD1DD2B3D7AD56.rar
38/2012/NĐ-CP 25/04/2012 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm Hết hiệu lực
17/2012/TT-BNNPTNT 18/04/2012 Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam” Đã ban hành CDE0FB867996471690D2A838480070F2.doc
13/2012/TT-BNNPTNT 19/03/2012 Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam Đã ban hành C589068431B9413DBC8F933B65013C7F.rar
12/2012/TT-BNNPTNT 01/03/2012 Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam” Đã ban hành E3E2E9E48B604B0892A5844975F006E8.doc
05/2012/TT-BYT 01/03/2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm Đã ban hành 5DF537DFC4424A239AE91C2A4C5DC9EB.rar
09/2012/TT-BNNPTNT 15/02/2012 Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”  Đã ban hành F18530C0BADA43C6AEEE2C5D3A297B20.doc
06/2012/TT-BNNPTNT 01/02/2012 Ban hành “Danh mục bổ sung nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần được bảo tồn" Đã ban hành A71B2C60A9BB4989A4A45BC3E34E0E20.doc
04/2012/TT-BNNPTNT 16/01/2012 Đưa các sản phẩm có chứa Cypermethrin, Deltamethrin ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản; thuốc thú y thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam Đã ban hành 8230DE5F63BD419180E12D4AA2F68AA8.doc
02/2012/TT-BNNPTNT 09/01/2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước mắm, sản phẩm thủy sản dạng mắm và thủy sản khô dùng làm thực phẩm Đã ban hành 59225EF1A31D432BB6EAD38DBF3540EC.rar
87/2011/TT-BNNPTNT 27/12/2011 Sửa đổi, bổ sung Điều 20 Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Đã ban hành
86/2011/TT-BNNPTNT 16/12/2011 Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam Đã ban hành D5F5611E6E0148C6B453997447C037FC.rar
83/2011/TT-BNNPTNT 09/12/2011 Ban hành Danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch Đã ban hành 1FD8802E12AF4645B8D7917B67F014CA.doc
82/2011/TT-BNNPTNT 08/12/2011 Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam” Đã ban hành 29038F0457294FF1A083CAE5B154A256.doc
44/2011/TT-BYT 06/12/2011 Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế Đã ban hành 8CE7841F1B8E4DA59261EE69F4036A71.rar
81/2011/TT-BNNPTNT 01/12/2011 Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 36 Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi Hết hiệu lực 87D38D32E8EF4FE0BE91C8D12393395F.doc
79/2011/TT-BNNPTNT 14/11/2011 Quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật  Đã ban hành 2CD80705EAA24ADEB8388E7F919920B3.doc
72/2011/TT-BNNPTNT 25/10/2011 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi Đã ban hành 7D90C72620B8473A8ADABB6EE5277F83.rar
66/2011/TT-BNNPTNT 10/10/2011 Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi  Hết hiệu lực FD26CA2E470241F18F3DE320C89C0CF9.doc
61/2011/TT-BNNPTNT 12/09/2011 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi   Đã ban hành
59/2011/TT-BNNPTNT 30/08/2011 Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam Đã ban hành B8011F33FEFB4019825C1C3263A16473.rar
34/2011/TT-BYT 30/08/2011 Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm Đã ban hành E29F50F635F64E5AA5EF1ED2203AC4A8.rar
58/2011/TT-BNNPTNT 24/08/2011 Ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam” Đã ban hành 990CEAF2F13D4E81B417ABD977A1E804.doc
54/2011/TT-BNNPTNT 03/08/2011 Yêu cầu năng lực phòng thử nghiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm Nông lâm thủy sản và muối Đã ban hành 2D8D03643F49436F91A5EC7D584865E3.rar
52/2011/TT-BNNPTNT 28/07/2011 Qui định các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi  Đã ban hành 332EDDDB13374306BA8CFAEDD137428C.doc
48/2011/TT-BNNPTNT 05/07/2011 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng Đã ban hành 26BDC7D204BB4296B62AF287457DD923.rar
45/2011/TT-BNNPTNT 24/06/2011 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng giống cây trồng Đã ban hành AAF4ED63B36A40E183180BDBDE68F578.rar
28/2011/TT-BYT 24/06/2011 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2010 hướng dẫn quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm Đã ban hành 5D23BBD4ACF0429AB9DA25DE9CE659F8.rar
27/2011/TT-BYT 24/06/2011 Thông tư 27/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm vệ sinh  Đã ban hành B4C530FC3FE94D7C9A16835F2E1C5FBA.zip
43/2011/TT-BNNPTNT 07/06/2011 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi Đã ban hành 2574E877769B45ACB567CE569FEDA3CD.rar
42/2011/TT-BNNPTNT 06/06/2011 Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam Đã ban hành 9A868F3C8C4A4E5E99117E0DBBB4CA02.rar
41/2011/TT-BNNPTNT 02/06/2011 Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam” Đã ban hành 4BAF92928FC748FDBB2B9771CE5FDDEB.doc
18/2011/TT-BYT 30/05/2011 Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng Đã ban hành E087A949E89E4F2AAD063FEB7627288F.rar
17/2011/TT-BYT 17/05/2011 Ban hành quy định mức giới hạn nhiễm phóng xạ trong thực phẩm Đã ban hành 622D142E014241A0A6B33CBF158E8015.doc
30/2011/TT-BNNPTNT 20/04/2011 Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam” Đã ban hành 10B43416A64D40E48DCE24E0E4B70B5F.doc
Trang 4 trong 8 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>