Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái Tệp đính kèm
79/2008/QĐ-BNN 08/07/2008 Quyết định số 79/2008/QĐ-BNN ngày 08/7/2008 về việc ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam. Đã ban hành A680AD2E486244778E747BB86E238F7E.doc
65/2007/QĐ-BNN 03/07/2008 Quyết định số 65/2007/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 03 tháng 7 năm 2007 Ban hành Danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam. Đã ban hành DF430A50BDE247849CA577B17063C2CD.doc
69/2008/QÐ-BNN 03/06/2008 Quyết định số 69/2008/QÐ-BNN ngày 03/6/2008 ban hành Danh mục giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm phải chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Đã ban hành A96DBBEAD82641A6836556BAB9324479.doc
64/2008/QÐ-BNN 23/05/2008 Quyết định số 64/2008/QÐ-BNN ngày 23/5/2008 ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm Đã ban hành 0EA1960A68BA4BABA122A38FF4BA4552.doc
50/2008/QĐ-BNN 02/04/2008 Quyết định số 50/2008/QĐ-BNN ngày 02/4/2008 về việc ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh. Đã ban hành 1C56861E05F94D97B85B31E37CC4EBE0.doc
46/2007/QĐ-BYT 19/12/2007 Quyết định về việc ban hành " Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học trong thực phẩm" Hết hiệu lực D0D8A2334CCF447994489DE971942B49.doc
46/2007/QDD-BYT 19/12/2007 Quyết định về việc ban hành " Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học trong thực phẩm Đã ban hành 36433140C5CE485795B6673C0C66EC88.pdf
148/2007/TTLT-BTC-BNN&PTNT 13/12/2007 Thông tư liên tịch số 148/2007/TTLT-BTC-BNN&PTNT, ngày 13/12/2007 hướng dẫn chế độ đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm giống gốc vật nuôi. Đã ban hành 3590435AC4934AB389A1BA03E3B71971.doc
88/2007/TT-BNN 01/11/2007 Hướng dẫn thực hiện quy định về kiểm dịch nội địa  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành ngày 01/11 2007    Đã ban hành 9EACA264ACC94F50956F0C29319C7B97.DOC
89/2007/QĐ-BNN 01/11/2007 Ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành ngày 1/11/ 2007 Thay thế quyết định số 84/2002/QD-BNN ngày 24/9/ 2002 Đã ban hành 6C2626DB35E84BEF9849F2A132021AD4.doc
1405/QĐ-TTg 16/10/2007 Quyết định số 1405/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16 tháng 10 năm 2007 về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thuỷ cầm. Đã ban hành C0949A6B2EF343DBBD9ACBC2B6ABEF08.doc
77/2007/CT-BNN 06/09/2007 Chỉ thị số 77/2007/CT-BNN về việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm soát hóa chất, kháng sinh cấm trong nuôi trồng, khai thác, bảo quản thủy sản sau thu hoạch và kiểm soát dư lượng hóa chất kháng sinh trong các lô hàng thủy sản xuất nhập khẩu Đã ban hành 8FCB2B96861C4C369A060664A5D0CE94.doc
07/2007/QĐ-BTS 31/07/2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-BTS của Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành danh mục chỉ tiêu cần kiểm tra và mức giới hạn tối đa cho phép đối với các sản phẩm thủy sản xuất khẩu vào Liên bang Nga Đã ban hành B67333C24F454B778DA414E67811E8E8.pdf
06/2007/QĐ-BTS 11/07/2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-BTS về việc áp dụng những biện pháp cấp bách kiểm soát dư lượng hóa chất kháng sinh cấm trong thủy sản xuất khẩu vào Nhật Bản Đã ban hành BFC4663D60CA4B62ABEDF61D537008EA.pdf
50/2007/QĐ-BNN 31/05/2007 Công bố Danh mục bổ sung vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành  tại Việt Nam đợt I năm 2007 Đã ban hành ACAD51D99CB044A29E283B5076CEC569.DOC
48/2007/QĐ-BNN 29/05/2007 Ban hành quy định về thủ tục cấp giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với các vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt nam Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành ngày 29/5/ 2007. Đã ban hành CF803B3FE0DD405EA0843FF92B62CF37.doc
17/2007/QĐ-BNN 27/02/2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-BNN ngày 27 tháng 02 năm 2007 về ban hành Quy định về điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thuỷ cầm Đã ban hành EF13F479073E472EA14B4ED57F25B2E5.doc
01/2007/QĐ-BTS 13/02/2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-BTS của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc kiểm tra hàng thủy sản xuất khẩu vào Hoa Kỳ và Canađa Đã ban hành D2DA73792BF148CDA46B4F0F4196C3BC.doc
12/2007/QĐ-BNN 06/02/2007 Công bố danh mục TTY được phép lưu hành, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng tại VN Đã ban hành 9D34DDB1224D45A79A5FDC2EF74B06C9.zip
11/2007/QĐ-BNN 06/02/2007 Công bố danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam Đã ban hành DF893625183A44DD99A1961D1CDFFFF2.zip
05/2007/QĐ-BNN 22/01/2007 Sửa đổi Quyết định số 38/2006/QĐ-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về việc ban hành quy định phòng chống bệnh LMLM gia súc Đã ban hành EF92801FF0AC433699B7ABEC7C32AFAA.pdf
02/2007/NĐ-CP 05/01/2007 Quy định về lĩnh vực Kiểm dịch thực vật Chính phủ ban hành ngày 5/1/ 2007 Thay thế Điều lệ Kiểm dịch thực vật ban hành kèm theo Nghị định 58/2002/ND-CP ngày 3/6/ 2002 của Chính phủ. Đã ban hành 5012CE8DC78349369703F8C7FE5A86C3.doc
TCVN 3937-2007 01/01/2007 Thuật ngữ và định nghĩa về kiểm dịch thực vật Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành Đã ban hành
TCVN 7668:2007 01/01/2007 (ISPM No 11)  Phân tích nguy cơ dịch hại đối với dịc hại KDTV bao gồm phân tích nguy cơ về môi trường và sinh vật sống biến đổi gen. Đã ban hành B7623FD8C2954EEEAB56A90CC0BF1DD7.pdf
TCVN 7666: 2007 01/01/2007 (ISPM No 20) Hướng dẫn về hệ thống quy định nhập khẩu. Đã ban hành
TCVN 7669: 2007 01/01/2007 (ISPM No 10) Yêu cầu đối với việc thiết lập các khu vực và địa điểm sản xuất không nhiễm dịch hại Đã ban hành
TCVN 7667:2007 01/01/2007 (ISPM No 23) Hướng dẫn kiểm tra Đã ban hành
05/2006/QĐ-BNN 31/12/2006 Công bố danh mục thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y được phép lưu hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 Đã ban hành D123446BE4E24CF294877BE7224C090D.doc
4096 /QĐ-BNN-KHCN 29/12/2006 TCN 336: 2006 – Phương pháp kiểm tra các loại củ, quả xuất nhập khẩu và quá cảnh. TCN 949: 2006 – Quy trình giám định mọt Trogoderma granarium Everts và Trogoderma inclusum Laconte là đối tượng KDTV của Việt nam. TCN 950: 2006 – Phương pháp kiểm tra các loại cây xuất khẩu và quá cảnh. TCN 950: 2006 – Phương pháp kiểm tra các loại cây xuất khẩu và quá cảnh. TCN 951:2006 – Quy định đối với chứng nhận Kiểm dịch thực vật TCN 952: 2006 – Quy trình kỹ thuật xông hơi khử trùng tàu biển, xà lan bằng Methyl bromide. TCN 953: 2006 – Quy trình khử trùng ngài củ khoai tây bằng Methyl bromide trên khoai tây nhập khẩu. TCN 954: 2006 – Quy trình giám định nhóm ruồi đục quả thuộc giống Anastrepha là đối tượng KDTV của VN TCN 955: 2006 – Quy trình phân tích nguy cơ dịch hại đối với thực vật và sản phẩm thực vật nhập khẩu. TCN 956: 2006 – Quy trình lưu trữ,bảo quản và vận chuyển mẫu trong kiểm dịch thực vật TCN 957:2006 – Quy trình giám định nhóm ruồi đục quả thuộc giống Bactrocera là đối tượng KDTV của VN TCN 958: 2006 – Quy trình xuất nhập khẩu hạt giống. TCN 959: 2006 Quy trình giám định tuyến trùng  Ditylenchus dispaci và Ditylenchus destructor TCN 960: 2006 Quy trình kiểm dịch thực vật TCN 961: 2006 Quy trình xác định và công nhận tính tương đương của các biện pháp kiểm dịch thực vật TCN 962 : 2006 – Quy trình giám định nhóm ruồi đục quả thuộc giống Ceratilis là đối tượng KDTV của VN Hết hiệu lực
154/2006/NĐ-CP 25/12/2006 Nghị định 154/2006/NĐ-CP của Thủ tướng Chính Phủ   Đã ban hành
90/2006/QĐ-BNN 02/10/2006 Quyết định số 90/2006/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 02 tháng 10 năm 2006 Ban hành Danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam Đã ban hành 641805C0BCA9411E93E336F9C1E9B94C.rar
67/2006/QĐ-BNN 12/09/2006 Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2006/QĐ-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc Đã ban hành 901EAAE51BCB402BAC2F52A9CA7F0EF8.doc
15/2006/QĐ-BTS 08/09/2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-BTS ban hành Quy chế quản lý nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa chuyên ngành thủy sản Đã ban hành 75D015FB789B49E4B0EB5E9C32F8C0BD.doc
51/2006/QĐ-BNN 16/06/2006 Quy định về điều kiện nhập khẩu, kinh doanh và phân phối, cung ứng vắc xin Lở mồm long móng Đã ban hành D93800FD89864C0C9AAA8FE6904C53E3.doc
59/2006/NĐ-CP 12/06/2006 Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện. Chính phủ ban hành ngày 12/6/2006 Đã ban hành 93F2DBA352FD4C2F962A8DFFA2432A83.doc
42/2006/TT-BNN 01/06/2006 Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 394/QĐ-TTg ngày 13/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp Đã ban hành D70979D6D50D4C88829F9F18460969EE.doc
43/2006/QĐ-BNN 01/06/2006 Quyết định số 43/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006 ban hành Quy định về trao đổi quốc tế nguồn gen vật nuôi quí hiếm. Đã ban hành F9A7A4E027AF467B9B60F568C81C81BE.doc
20/2006/QĐ-BTC 31/03/2006 về việc sửa đổi Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y Hết hiệu lực 715B739DF02E47C49EDF1A9B1E9A8617.doc
50/2006/QĐ-TTG 07/03/2006 Quyết định số 50/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra chất lượng Đã ban hành 241888DD8D3A4F1D8D752D0306A4E83B.doc
06/2006/QĐ-BNN 23/01/2006 Ban hành Danh mục mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y Đã ban hành EAB63379C2124CE1A39A80A67705B8E3.doc
73/2006/TT-BNN 01/01/2006 Hướng dẫn Nghị định số 153/2006/NĐ-CP Đã ban hành B6587372DCE04E05BF8547731CAAB8B1.doc
TCVN 7516: 2006 01/01/2006 (ISPM No 6) Hướng dẫn giám sát dịch hại Đã ban hành
TCVN 7517: 2006 01/01/2006 (ISPM No 8) Xác định tình trạng dịch hại trong một vùng Đã ban hành
87/2005/QĐ-BNN 26/12/2005 Ban hành quy trình kiểm soát giết mổ động vật Đã ban hành E03A47313983471CB75AA7494E333405.doc
84/2005/TT-BNN 23/12/2005 Hướng dẫn tổ chức lại chăn nuôi thủy cầm để phòng chống dịch cúm gia cầm (H5N1). Đã ban hành 1682E46BBD10477DA61BD4E904026218.doc
85/2005/TT-BNN 23/12/2005 Hướng dẫn về việc kiểm dịch vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm Hết hiệu lực 2E28D96B100B49D79F133EA84B92E41E.doc
73/2005/QĐ-BNN 14/11/2005 Ban hành danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước CHXHCN Việt nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành ngày 14/11/ 2005 Đã ban hành D76FE9E6C1724327896DB316FBB0063A.doc
3065/QĐ-BNN-NN 07/11/2005 Ban hành quy định về điều kiện chăn nuôi, ấp trứng, vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm.   Đã ban hành
129/NĐ-CP 17/10/2005 Nghị định 129/NĐ-CP về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y Đã ban hành FC59C10373594BD0871928C276F4B600.doc
63/2005/QĐ-BNN 13/10/2005 Quy định về tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho gia súc, gia cầm Đã ban hành D69C32A62F9948AAB8ED829E7E20C682.doc
Trang 7 trong 8 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>